TTJA algatas 15.05.2020 reisiettevõtja aktsiaselts Fix Ideed Estonia tagatise kasutamise menetluse. Loe selle kohta lähemalt siin.

Reisijatelt seni laekunud avaldustest nähtub, et aktsiaseltsilt Fix Ideed Estonia soetatud pakettreiside eest on palutud reisijatel tasuda ka ettevõttele Estlanka OÜ.

Seetõttu palub TTJA esitada avalduse reisiraha tagasi nõudmiseks reisikorraldaja aktsiaselts Fix Ideed Estonia tagatise arvelt ka kõigil neil reisijatel, kes on reisi ostnud küll aktsiaseltsilt Fix Ideed Estonia, kuid kellele väljastas arve reisi eest tasumiseks Estlanka OÜ.

Aktsiaselts Fix Ideed Estonia ega Estlanka OÜ ei ole TTJA-le 29.05.2020 seisuga esitanud andmeid kehtiva tagatise kohta. Igal reisikorraldajal on kohustus jälgida, et tema tagatis oleks igal tegevuse ajahetkel piisav nii reisijate tagasitoomiseks kui reisijatele reisitasude tagastamiseks ja kasutamata pakettreisi kinkekaartide hüvitamiseks. Kuivõrd nimetatud reisiettevõtjad ei ole tagatise olemasolu tõendanud, soovitab TTJA hoiduda aktsiaseltsilt Fix Ideed Estonia ja Estlanka OÜ-lt ettevõtjate enda koostatud pakettreiside ostmisest.

Aktsiaseltsilt Fix Ideed Estonia pakettreisi ostnud reisijatel, kelle reis on ära jäänud või see on veel toimumata tuleb hiljemalt 14.06.2020 esitada TTJA-le avaldus (vormi leiab TTJA veebilehelt) reisiraha tagasi nõudmiseks reisikorraldaja tagatise arvelt. Avalduse koos lisadokumentidega palume edastada e-posti aadressile reis@ttja.ee või tavapostiga Endla 10a, 10142 Tallinn.

Probleeme esineb veel kolmandalgi

Reisiettevõtja osaühing Kumari Reisid (registrikood: 10951423) teavitas 25.05.2020 Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametit (TTJA), et ei suuda oma maksevõime tõttu täita pakettreisilepingust tulenevaid kohustusi reisijate ees, millest tulenevalt algatas TTJA tagatise kasutamise menetluse. Loe lähemalt siin.