Sel aastal oli plaan erinevate Euroopa riikide karjäärispetsialistid Eestisse kutsuda Academia õpirände raames 18.–21. mail, kuid juba aprilli keskel võeti vastu otsus, et tavapärasel viisil seekord ei toimetata.

„Tavaliselt tuleb kuni 12-liikmeline õpirühm neljaks päevaks Eestisse kohapeale õppima, kuid seekord otsustasime koostöös karjäärinõustajate ühingu, töötukassa, TalTech’i, Tartu ülikooli ja Innovega proovida virtuaalset õpirännet. Kui ei proovi, siis me ei saagi sellist kogemust,“ rääkis Sihtasutuse Archimedes Euroguidance’i programmi juht ning Academia eestvedaja Margit Rammo.

Virtuaalse õpirände eesmärgiks oli anda ülevaade karjääriteenustest Eestis, õppida paremini tundma töötukassa teenuseid, mis on suunatud erinevatele sihtrühmadele, mõista õppimist mitmekultuurilises keskkonnas, laiendada oma töövõrgustikku ja õppida kasutama erinevaid IKT lahendusi.

Osalejad olid Hollandist, Norrast, Saksamaalt, Taanist, Sloveeniast ning Eestist. „Me tahame alati, et oleks ka vähemalt üks osaleja Eestist, sest elu on näidanud, et kogemusvahetus käib ka ilma programmita ja on hea, kui ka kohalik praktik on kaasas,“ lisas Rammo. E-Academia korraldaja sõnul oli sellise ürituse organiseerimine üheaegselt väljakutsuv ja inspireeriv.

Osalejatele avaldas muljet Eesti süsteemsus

„Alustuseks tuli aru saada, kes need osalejad on ja kui suur on nende kogemuste pagas, aga lisaks mõtlesime, kuidas tehnoloogilisi võimalusi maksimaalselt ära kasutada, et sellest ei tuleks nelja päeva pikkune tüütu veebikoosolek,“ kirjeldas Rammo.

E-Academia käigus toimusid iga päev kahetunnised veebiseminarid ning osalejad pidid tegema ka kodutöid. Kohtumistel kasutati erinevaid platvorme ning jagati nende kasutamiskogemust ka osalejatega. Tänu sellele kujunes erinevate platvormide ja tööriistade kasutamisest üks täiendav õpiväljund ning osalejad kiitsid, et nad olid näiteks Kahootist ja Mentimeterist kuulnud, kuid kasutasid neid esimest korda.

Seekordne e-Academia toimus Tallinna Tehnikaülikooli Moodle’is, mis võimaldas jagada näiteks presentatsioone, kodutöid ning virtuaalselt suhelda BigBlueButton tehnoloogia vahendusel. Osalejad kasutasid personaalseks refleksiooniks e-õpipäevikut, mille eesmärk oli koondada kõige olulisemad uued teadmised ja tähelepanekud ning peegeldada oma õpikogemust.

„Eesti väiksus on karjääriteenuste osutamises selgelt eelis, sest annab võimaluse muutustega kiiremini kohaneda ning katsetada erinevaid meetodeid. Näiteks Saksamaa töötukassas töötab 100 000 inimest ning suure laeva pööramine võtab aega,“ kirjeldas Euroguidance’i programmi juht kokku, mida osalejad Eesti karjääriteenuste olukorrast arvasid.

Osalejad tõid ka välja, et Eestis on karjääri kujundamise oskuste pool õppekavas väga süsteemselt planeeritud. „Selle puhul pidime siiski tunnistama, et väljakutse on selle rakendamine – õppekava on üldiselt väga tihe ja üldoskuste arendamiseks pole lihtsalt aega, karjääriõpe on koolides ebaühtlane ja haridustöötajate vastav väljaõppe süsteem on pigem projektipõhine,“ tõdes Rammo.

Lisaks pakkus välismaa karjääriteenuste ekspertidele pakkus huvi ka Eesti kutsekvalifikatsioonisüsteem. „Kuivõrd meil ülikoolides karjäärispetsialistiks õppida ei saa, siis on väga heaks alternatiiviks kutsekvalifikatsiooni süsteem, mis tagab praktikutele ühtlasi võimaluse tõendada valdkonnas vajalike kompetentside olemasolu,“ rääkis Rammo.

Näiteks Hollandis on samuti olemas erialaliit, mis tegeleb valdkonna praktikute toetamisega, kuid tegu ei ole veel riikliku standardiga nagu Eestis.

Hindasid Eesti suutlikkust paindlikult reageerida

Ka osalejad leidsid, et e-Academia oli ühteaegu nii huvitav ja inspireeriv kui ka väljakutsuv. „Esialgu muretseti, mis saab kui internetiühendus katkeb või neid ei ole kuulda või näha, kuid õnneks suuri tehnilisi probleeme ei esinenud. Tänu sisukatele ettekannetele ja mitmekülgsele õppele jäid osalejad kogemusega rahule ning ootavad põnevusega vahetut praktikate jagamist juba septembris.“

Eesti korraldatud Academial osales näiteks ka Saksamaa töötukassa karjäärinõustaja Jutta Gentsch, kes oli rahul sellega, et erinevalt teistest riikides otsustas Eesti Academia sellises vormis korraldada. Gentsch selgitas, et ta valis Eesti oma sihtriigiks just põhjusel, et riik on tehnoloogiliselt nii arenenud ning ta teadis, et tal on siit palju õppida.

Saksamaa töötukassa karjäärinõustaja tõi välja, et ta ei olnud kuigi hästi kursis veebiseminaride formaadiga, kuid pärast e-Academiat mõtleb ta juba ise, kuidas mingeid kontaktseminare on edaspidi võimalik asendada veebiseminaridega.

Gentsch hindas kõrgelt, kuidas Eesti suutis nii kiiresti kõik plaanid ümber teha ning pakkuda kõigile väga positiivse ning õpetliku kogemuse. Academia teine etapp on planeeritud septembrisse, mil toimub töövarjutamine ülikoolides ja töötukassas ning osalevate riikide praktikate jagamine.

Academia on mahukaim karjääriteenuste osutajatele suunatud õpirände projekt, mida on alates 1992. aastast ellu viinud Euroguidance’i keskused erinevates Euroopa riikides. Tänaseks on visiitidel osalenud ligi 2000 praktikut üle Euroopa.

Eesti liitus Academia võrgustikuga 2000. aastal ning selle aja jooksul on Eestit külastanud ligi 150 nõustajat ja eksperti ning umbes sama paljudel Eesti spetsialistidel on olnud võimalus õpirändajana oma teadmiste ja kogemuste pagasit täiendada väljaspool Eestit.