Aprilli lõpus esitles statistikaamet palgarakendust, milles seni kuvati brutopalga mediaani 2019. aasta ja 110 ametirühma kohta. Nüüdseks on statistikaamet rakendust edasi arendanud ja sellesse lisanud ka 2020. aasta esimese kvartali andmed.

Uuendati ka palgarakenduses kuvatavaid ametirühmasid. „Lisasime juurde ametirühmad, mille vastu kasutajad rohkem huvi tundsid. Välja jätsime aga ametikohad, mille täitjaid on Eestis alla viie ja mille kohta saime tagasisidet, et need tekitavad segadust,“ selgitab statistikaameti andmeteadur Kadri Rootalu.

Palgarakendusse lisandusid järgnevad ametirühmad ja nende mediaanpalgad:

 • tarne- ja turustusjuhid;
 • bioteaduste tippspetsialistid;
 • masinaehitustehnikud;
 • töötleva tööstuse töödejuhatajad;
 • kontorijuhatajad;
 • tootmisarvestuse kontoritöötajad;
 • kontorite, hotellide jm asutuste koristus- ja majapidamistööde juhatajad;
 • müüjate vahetusevanemad;
 • metallkonstruktsioonide valmistajad ja monteerijad;
 • bussijuhid;
 • kahveltõstukite jms masinate juhid.


Palgarakenduses kasutatakse töötamise registri (TÖR) ja maksudeklaratsiooni TSD lisade 1 ja 2 andmeid. Rakenduses kuvatakse registreeritud täisajaga töötajate mediaanpalka. Mediaanpalk näitab summat, millest rohkem ja vähem teenivaid töötajaid on ametis, maakonnas või piirkonnas ühepalju.

Rakenduse abil on töötajal võimalik hinnata nii oma saadavat kui ka ettevõtte makstavat töötasu ametirühma mediaanpalgaga võrreldes. Kõige suurem rakenduse sihtrühm aga on ettevõtted, kes on töötamise registrisse andmed sisestanud.

Koostöös võrdõigusvoliniku, Tartu ülikooli ja Tallinna tehnikaülikooli teadlastega lisandub rakendusele sügisel arendus, millega luuakse võimalus võrrelda naiste ning meeste palgaandmeid.

Võrdle palgaandmeid SIIN.