Nad pidasid vajalikuks, et kehvad kokkuleppe täitjad peavad rohkem tootmist kärpima.

Küll aga pole veel selge, kas neljapäeval toimub OPEC+ kokkusaamine. Seal peaks arutlusele tulema teema, et mida teha nende riikidega, kes pole täitnud senist kokkulepet.

OPEC+ leppis kokku, et mais ja juunis kärbitakse ööpäevast naftatoodangut rekordilise 9,7 miljoni barreli võrra. Tootmikärped on vajalikud nafta hinna toetamiseks, mis kukkus koroonakriisiga võitlemiseks mõeldud meedetest tingitud nõudluse kukkumise tõttu.

Reutersi allika sõnul seotakse naftakärbete kokkuleppe pikendamine riikidega, kes pole mais täielikult lubadusi täitnud. Sellisteks riikideks on Iraak ja Nigeeria ning OPECi-väline Kasakhstan.