„Tänan seniseid liikmeid, kes on panustanud keerulisel ajal ettevõtte töösse. Plaaniline vahetus oleks toimunud küll juuli teises pooles, aga varasem vahetus annab uuele nõukogule rohkem aega sisse elada,“ ütles Siem.

Eesti Posti nõukogu koosseisu peab oma ettepanekud tegema riigi osalusega ettevõtete nõukogude nimetamisekomitee. Plaanis on suurendada senist liikmete arvu viielt kuuele. „Kuna Eesti Posti kliendid on paljuski maal ja äärealadel elavad inimesed, siis on vältimatult vajalik tugevdada olemasolevat nõukogu põhjaliku kohaliku omavalitsuse kompetentsi kaasamisega. Nimetatud samm tagab parema tunnetuse ja teadmise, kohaliku omavalitsuse tasandi ootustest postiteenustele,“ lisas Seim.

Nõukokku kuulusid seni Bo Henriksson (esimees), Indrek Laul (aseesimees), Priit Kongo, Lauri Paeveer ja Regina Raukas.

Tänases intervjuus EPL-ile ütleb Siem Omniva kohta, et tema arvates on Eesti Posti pakutavate teenuste olemasolu maapiirkondades fundamentaalse tähtsusega. Niisamuti tegi minister ametisse asudes esimese otsuse mitte postkontoreid sulgeda.

"Postivõrgu olemasolu vajalikkuses ei ole ju küsimus. Minu hinnangul on selliste teenuste olemasolu maapiirkondades fundamentaalse tähtsusega. Ma ei tea seda täna öelda, kas seda olemasolevat postivõrku ja universaalset postiteenust on võimalik kasumisse pöörata. Kui on võimalik, siis mis meetmetega, mis need maksavad? Seda on raske praegu hinnata. Eesti Postil tuleb varsti uus nõukogu ja sellel on kindlasti väga suured väljakutsed.

Teisisõnu saan öelda ka seda, et riik ei ole odav ega peagi alati kasumit teenima," rääkis Siem intervjuus.