“Soovisin oma töös luua paremaid seoseid teooria ja praktika vahel, samuti mängis rolli minu nõrkus uute väljakutsete ees,” põhjendas Anneli valikut jätkata õpinguid noorsootöö magistriõppes. „Ka usun, et iga noorsootöö korralduse õppekava magistritöö annab olulise panuse meie valdkonna arengusse.“

Eriala omandamise käigus on ta õppinud kõige rohkem just seda, kuidas õppida. “Veendusin, et õppimine on sotsiaalne tegevus ning suurim väärtus ülikooli puhul on koos õpingukaaslastega ja nendelt õppimine,” kirjeldab Anneli.

Kiired muutused vajavad uutmoodi juhtimist

Anneli on ülikoolis saanud lähtuda oma sisemisest motivatsioonist ja vajadusest teadmisi pidevalt täiendada. On ju tema valdkond on pidevas arengus ja on otseselt seotud noore inimesega – tema argipäeva ja elu-oluga.

Ilma teadmispõhise lähenemiseta on raske mõista noorte tegelikke huve, soove ja vajadusi. See on aga vajalik, et oma tööd hästi teha. “Kiiresti muutuvad trendid vajavad juhtimist ka noorsootöös,“ nendib Anneli.

Tema enda töö- ja õpikarjäär on olnud alati loogilises seoses, iga sammuga on ta liikunud taseme võrra kõrgemale oma professionaalses arengus. “Kui oled inimesena avatud ning valmis uuteks väljakutseteks, on ka tööturg avatud. Noorsootöötajad on juba oma elukutse tõttu head kohanejad ning nende haridus toetab arengu- ja koostöökesksust, mis on kaasaegse õpikäsituse üks suundadest. Just seepärast ongi noorsootöötaja tööturul väga väärtuslik.”

Anneli ise on end erialaselt saanud ennast end teostada mitmeti. Ta arendab valdkonda kohalikul tasandil, juhib noorsootööasutust, kuulub mitmesse erialavõrgustikku ning toetab ja juhendab teisi noorsootöötajaid nende arengu kujundamises. Seda kõike on toetanud ka magistriõpingud, usub ta.

Noorsootööga maailma parandama

Anneli on oma ala kirglik fanaatik ja usub, et kõik peaks endale iga päev meelde tuletama, et just noored ongi meie tuleviku otsustajad. “Maailma päästmine ja tuleviku loomine on iga noorsootöö tegija pädevuses, sest seda ametit pidades peame mõtlema, milliseid inimesi me tahaksime tulevikus enda ümber näha,” arutleb Anneli.

Noorsootöö pakub palju võimalusi, et noor saaks ühiskonnas kaasa rääkida, oma arvamust avaldada ning teha elus teadlikke valikuid. “Arvan et minu töö ongi olla vahendaja, kes aitab noorte soovid ja mõtted mõistetavaks teha. Tuleb leida õiged inimesed selle töö tegemiseks ning luua tingimused hea töötaja kujunemiseks, siis on ka maailm parem paik!”

Anneli saab oma töö tegemiseks indu just noortelt endilt. “Usun, et kõikide sel alal töötavate inimeste jaoks löövadki silmad särama ju noored ise. Seda eriala või tööd ei saagi valida, kui sa neist ei vaimustu. Parim tagasiside seda tööd tehes on noorte endi heaolu-rahulolu ja nende rõõmutunne.”