STIHL toodab kõik oma saeketid ise Šveitsis asuvas tehases. Kõik STIHL-i saeketid on testitud STIHL-i seadmetega ja mis kõige olulisem, eelvenitatud. Ehk uued ketid venivad esmasel kasutamisel minimaalselt või üldse mitte. Kuna STIHL toodab ise kõik kolm olulist mootorsae komponenti ehk mootorsaed, juhtplaadid ja saeketid, on tagatud nende komponentide omavaheline ideaalne sobivus.

Ketitüübid


Mida tähendavad 3/8 PMC3 1,1 mm või 325 RMC3 1,5 mm?

Saekette liigitatakse tüüpidesse nende mõõtude järgi. Kõige tähtsam on muidugi ketisamm ehk lõikehammaste omavaheline kaugus tollides, sellest tulenevalt siis tüübid ¼, 3/8, 325 jms. Järgmine oluline omadus on saeketi juhtlüli paksus ehk ketisoon, mida märgitakse millimeetrites (1,1 mm, 1,3 mm, 1,5 mm jne). Sellest sõltub ka saetee paksus, mida peenem kett, seda peenem saetee. Samas tuleb arvestada, et peen kett ei ole nii tugev kui jäme ehk suurte koormuste all läheb peenem kett lihtsalt pooleks. Viimasena keti lõikehamba tüüp, mis on siis kas näiteks ümara servaga (ka „kulp“), kandilise servaga, kõvasulamkattega vms.

STIHL-i lõikehamba tüüpide selgitused ja kasutusvaldkonnad

PMMC (Picco Micro Mini Comfort) – kodukasutaja kett, väga madala vibratsioonitasemega tänu lõikehammate tahapoole „vetrumisele“. Madala tagasilöögiohuga, kuid kõrge lõikevõimsusega tänu oma kitsale juhtsoonele.

PMC (Picco Micro Comfort) – spetsiaalne STIHL-i kett, mis on arendatud kasutamiseks kergete ja kompaktsete saagidega (kodukasutaja ja keskklassi saed). Vähene tagasilöögioht, madal vibratsioonitase, kõrge lõikevõimsus ja mugav kasutada.

PMX – omadustelt sama, mis PMC3, kuid spetsiaalse teritusnurgaga pikipuidu saagimiseks (teritusnurk 10 kraadi) ja kasutamiseks saekaatrites.

PS (Picco Super) – maailma esimene madala profiiliga kanthammastega saekett väiksematele saagidele. Kanthambast tulenev suurem lõikevõimsus teeb selle keti ideaalseks kasutamisel näiteks arboristitöödel. Suurepärane lõikevõimsus, vähene tagasilöögioht, madal vibratsioonitase ja sujuv lõige.

RMC (Rapid Micro Comfort) – mugav ja madala vibratsioonitasemega saekett pool- ja täisprofessionaalseks kasutamiseks kesk- ning profiklassi saagidel.

RSC (Rapid Super Comfort) – kanthambaga saekett profikasutamiseks, suur lõikevõimsus, vähene tagasilöögioht, väga hea „uputamis“-lõigete tegemiseks langetamisel.

PD (Picco Duro) ja RD (Rapid Duro) – kõvasulamkatetega lõikehammastega saekett eriti nõudlikeks töödeks ja kasutamiseks kohtades, kus on oht, et saekett puutub kokku kas pinnase või muu mustusega. Näiteks kodused tööd põõsaste harvendamisel, maas saagimine, ehitustööd, määrdunud koorega puud jne. Püsib teravana kuni kümme korda kauem kui tavaline saekett.

Teritamine

 • Enne teritamist tuleks alati mootorsae kett puhastada. Ideaaljuhul vaigueemaldusvahendiga.
 • Kontrolli aeg-ajalt ketti vigastuste osas, võimalusel lase kohalikus STIHL-i esinduses vigased osad välja vahetada (vigastatud ühenduslüli, juhtlüli, lõikehammas).
 • Kui saeketi kulumispiir on saavutatud, tuleb saekett välja vahetada.
 • Saeketi teritamiseks tuleb saekett tavalisest rohkem pingule keerata. See on vajalik selleks, et teritamisel liiguks lõikehammas võimalikult vähe ja õige teritusnurga hoidmine oleks lihtsam. Pärast teritamist taasta normaalne keti pingsus.


Millal on õige aeg saeketti teritada?

 • Saekett ei juhi ennast ise saetavasse materjali, saagimisel on vaja juhtplaati materjali sisse suruda.
 • Saagimisel lendab saeteest välja peenikest saepuru ja puidutolmu, terava keti korral peab saepuru olema jämedateraline ja tihe.
 • Saagimisel tuleb saeteest suitsu, kuigi kasutatakse kvaliteetset saeketiõli ja ketiõlitussüsteem on töökorras.
 • Saekett kisub saagimisel ühte suunda. See näitab, et ühe poole hambad on kas nürid või vastaspoole lõikehammastest pikemad/lühemad.
 • Saekett põrkab, lõgiseb või rapsib saagimisel. Lisaks lõikehammaste teravusele kontrolli selliste sümptomite tekkimisel ka lõikesügavuse piiraja kõrgust.


Õige ümarviili valimine

Igale saeketi tüübile on ette nähtud õige mõõduga ümarviil. Vale mõõduga viiliga ketti teritades saab lõikehammas vale profiili ja lõikab kas halvasti või üldse mitte. STIHL-i saekettide lõikehammastel on peal märgistus, mille abil saab määrata ketitüüpi, kui täpselt ei teata, mis ketiga on tegu.

Ümarviili õige kasutamine

 • Saeketi teritamisel tuleb viili hoida kindlalt kahe käega, üks käsi lükkab ja teine juhib.
 • Teritatakse ainult viili lükates, mitte tagasi tõmmates. Tagasitõmbamisel tuleb viil lõikehamba pinnalt üles tõsta.


 • Alusta teritamist alati kõige lühemast lõikehambast. Hoia viili nii, et saaksid seda lükata lõikehamba siseküljelt väliskülje poole.
 • Hoia alati viili juhtplaadi suhtes 90-kraadise nurga all. • Teritamisel keera aeg-ajalt viili edasi, et viil ei kuluks ära ainult ühelt poolelt.
 • STIHL-i saekettide lõikehammastel on märgitud teritusnurga joon, mis on üldiselt 30 kraadi (v.a PMX pikipuidukett).

 • Hoia viili nii, et veerand viili läbimõõdust oleks lõikehambast kõrgemal.


Terituskvaliteedi kontrollimine

Kui lõikehamba lõikeserval on näha tumedamaid kohti, ei ole lõikehammas veel terav. Lõikeserv on õigesti teritatud, kui kogu lõikehamba lõikeosa on ühtlaselt hele.

Pärast saeketi ühe poole lõikehammaste teritamist pööra saagi 180 kraadi ja terita samamoodi ka keti vastaspoole kõik lõikehambad.

Lõikesügavuse piiraja viilimine (n-ö eelhammas)

 • Aseta eelhambašabloon ketile. Kui eelhammas on šablooni vastavast pilust kõrgemal, tuleb seda lapikviiliga madalamaks viilida.
 • Viili eelhammast nii kaua, kuni see on eelhambašablooni vastava piluga samal tasemel. • Saekettidel, mille eelhammas on kaheosaline, tuleb mõlemat hammast korraga viilida.
 • Viili eelhammast sama nurga all, nagu hambal on näidatud. Ära viili hammast madalamaks, kui on eelhamba madalama osa kõrgeim nurk. NB! Jälgi, et eelhamba kõrguse reguleerimisel lapikviiliga kogemata värskelt teritatud lõikehammast ei riku.


STIHL-i näpunäited

Neid reegleid järgides saavutad perfektsed teritustulemused, ka lõikehamba külje- ja lõikeserva nurgad saavad õiged väärtused.

 • Märgista lühim lõikehammas markeriga.
 • Terita paari-kolme viililükke kaupa ja kontrolli, kui palju materjali lõikehambalt eemaldati ning milline lõikehamba lõikepind välja näeb. Kui lõikepind läigib ühtlaselt, ära rohkem seda hammast terita (kui lõikehamba pikkust ei ole vaja lühendada).
 • Lõikesügavuse piirajat võib kuni 0,2 mm šabloonist madalamaks viilida, kui saetakse pehmet puitu tavatingimustes (mitte külmades). Madalama eelhamba taseme saab seadistada ka järgmise ketisammu eelhambašablooni kasutades (näiteks 3/8 P ketil 325 keti šablooni jne).
 • Saetöödel ära oota saeketi täielikku nüristumist. Lükka lõikehambaid viiliga paar-kolm korda perioodiliselt üle (näiteks igal teisel tankimisel), et kett saaks jälle maksimaalselt teravaks.
 • Kui lõikehammaste pikkust ei ole vaja korrigeerida (kõik lõikehambad samapikkused ja/või sama ühtlaselt kulunud), loe ühe lõikehamba teravaks saamiseks vajalikke viililükkeid ja terita kõik muud hambad sama arvu lüketega.
 • Kui saeketi ühe poole lõikehambad on pikemad (kett hakkab saagimisel emmale-kummale poole kiskuma), on ühe poole hammaste teritamisel suuremat survet kasutatud. Korrigeeri lõikehammaste pikkust, lükates pikemate lõikehammastega ketipoolel viili kord-paar rohkem.


STIHL-i teritusabinõud saeketi lihtsamaks teritamiseks

Õigete teritusnurkade, -sügavuste, -survete jms hoidmine ja säilitamine puhtalt käsitsi teritamisel on tegelikult ülimalt keeruline ning vajab palju harjutamist. Seetõttu on STIHL-il mitmeid abinõusid lihtsamaks ja kiiremaks teritamiseks.

Eelhamba šabloon

 1. Pilu lõikekõrguse piiraja kõrguse kontrollimiseks ja seadistamiseks.
 2. Kontrollavad lõikehamba teritusnurga kontrollimiseks.
 3. Juhtplaadi soone puhastamiseks ja soone sügavuse kontrollimiseks. Saab kasutada ka lõikehammaste pikkuste mõõtmiseks.
 4. Kontrollavad lõikehammaste külgnurkade kontrollimiseks.
 5. Eelhambašabloonid on saadaval kõikidele ketitüüpidele. Kontrolli, et kasutaksid keti teritamisel õiget šablooni.Teritusraam

Teritusraam aitab ümarviili teritamise ajal õigel kõrgusel ja õige nurga all hoida. Teritusraamid on samuti igal ketitüübil erinevad.

FF1 juhik teritusraamile

Kui sa ei soovi teritamisel ainult silma järgi nurka hoida, saab selle abil lihtsamalt hoida 30-kraadist teritusnurka. Juhik hoiab teritusraami juhtplaadi suhtes ka 90-kraadise nurga all. Erinevate teritusraamide juhikud on samuti erinevad.

Kaks-ühes-teritusraam

Selle teritusraamiga on võimalik lõikehambad ja lõikesügavuse piirajad ära teritada ja reguleerida ühe tegevuse käigus. Nagu tavaline teritusraam, hoiab ka kaks-ühes-teritusraam ümarviili lõikehamba teritamisel õigel kõrgusel. Käepidemete kuju ja märgistused teevad 30-kraadise teritusnurga jälgimise ja saavutamise ülimalt lihtsaks.

FG4 rullikutel viilijuhik

FG4 viilijuhik on ideaalne abimees käsitsi ilma raamita viilimisel. Igale ketitüübile on eraldi juhik, nagu ümarviilgi. Juhik käib otse juhtplaadil oleva keti peale ja aitab ümarviili juhtida nii nagu vaja. Teritusnurk on ideaalne siis, kui viil liigub juhiku sees oleval kahel suurel rullikul vabalt ja ilma igasuguste takistusteta. Juhik aitab viili ka 90-kraadise nurga all hoida. Lisaks on FG4 juhikul eraldi volditav šabloon eelhamba kõrguse kontrollimiseks ja seadistamiseks.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid