Pensionifondide valitsejad peavad avalikustama iga pensionifondi põhiteabe dokumendis jookvate tasude määra, mis näitab kõiki eelmisel kalendriaastal osakuomanike arvelt makstud tasusid ja kulusid.

Luminor Pensions Estonia jättis 2018. aasta jooksvate tasude määra arvestamisel sihtfondidega seotud kulud nõuetekohaselt avalikustamata ja sai selle eest väärteo korras finantsinspektsioonilt 170 000 eurot trahvi.

"Väärtpaberiturul tavainvestori ja avalikkuse eksitamine professionaalse turuosalise poolt on raske rikkumine. Seda enam, et kohustusliku II samba süsteemis puudutab see väga paljusid inimesi. Tasude ebaõige avaldamine võib eksitada osakuomanikku valikute tegemisel ja luua ebaõige info avaldanud fondivalitsejale konkurentsieelise," ütles finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler.

Luminor Pensions Estonia investeerib olulise osa oma fondide varadest teistesse investeerimisfondidesse (sihtfondidesse), millega seotud kulu tuleb arvesse võtta fondide jooksvate tasude määra avalikustamisel. 2018. aasta jooksvate tasude määra arvestamisel jättis Luminor Pensions Estonia aga selle tegemata. Fondi kohta ebaõige, eksitava või mitteõigeaegse teabe avalikustamise eest lubab Investeerimisfondide seaduse § 482 lõige 2 karistada juriidilist isikut rahatrahviga kuni 400 000 eurot.

Luminori grupi kommunikatsioonijuht Ivi Heldna sõnul puudutab õõnealune info avaldamine kolmandate osapoolte kulusid Luminori poolt 2019. aasta alguses avaldatud dokumentides. "Parandasime eksimuse kohe, kui see meile teatavaks sai, ja avaldasime korrigeeritud ülevaate esimesel võimalusel," kinnitas ta. Heldna rõhutas, et nimetatud tasud on fondiosaku väärtuses alati peegeldunud ning seega ei mõjuta korrigeeritud ülevaade varem avaldatud fondiosakute väärtust ega tootlust. "Oleme just FI otsuse kätte saanud ja vaatame seda praegu läbi," märkis Heldna.

Luminor paistab silma tesitest fondivalitsejatest kõrgemate fondide valitsemistasude poolest. KOlm kõige kõrgema tasuga fondi on Luminori fondid A Pluss, A ja B. Seejuures tuleb meeles pidada, et Luminor paigutab fondiomanike raha valdavalt indeksifondidesse ja Nordea fondidesse ehk ise pensionifondide raha aktiivselt ei paiguta.