See tähendab, et riik ei sekku meie otsustesse elukutse ja töökoha valimisel, aga ka seda, et riik peab looma tingimused, mis soodustaks inimeste majanduslikku aktiivsust. Töötajate õigused olid ühtaegu kajastatud juba nii 1918. aasta Eesti Vabariigi Iseseisvusmanifestis kui ka 1920. aastal vastu võetud esimeses põhiseaduses.

Oluline on see, et töötingimused on riigi kontrolli all ja ametiühingute jaoks on väga tähtis, et põhiseaduse järgi on ametiühingusse kuulumine vaba – tööandjad ei tohi seda takistada ning töötajal on õigus ise otsustada, kas ta soovib kuuluda ametiühingusse.

Põhiseaduse aasta sündmusi saab jälgida ka Põhiseadus 100 veebilehel: www.pohiseadus100.ee/et