Kolmveerand teadetest olid kahtluspõhised, 15 protsenti sularahateated ja kümnendik olid päringud.

Kahtlastest tehingutest on oodatud rahapesu andmebüroole teatama kõik isikud, kellel majandustehingu teostamise käigus tekib kahtlus, et tehing võib olla seotud rahapesu või terrorismi rahastamisega. Näiteks tuleb teavitada suurtest maksetest ja üle 32 000 eurosest sularahatehingutest.

Plahvatuslikult kasvas piiriülese levitamise teel saadud teadete arv, mida 2017. aastal oli 20, 2018. aastal umbes 1700 ja mullu enam kui 4000.

Kahtlusepõhiste teadete hulgas domineerisid rahapesukahtlusega teated – kahtlaste tehingute, ebaharilike tehingute ja ebahariliku tegevuse teated. Terrorismi rahastamise kahtlusega teateid oli 370 ja rahvusvahelise sanktsiooniseaduse subjekti kahtlusega teateid 88.

RABil on õigus rahapesu või terrorismi rahastamise kahtluse korral tehing peatada või piirata vara käsutamist. 2019. aastal piiras RAB konto käsutamist 30 päevaks 37 korral ning 60 päevaks 31 korra.

Varade kogumaht, mille käsutamist RAB kontode puhul piiras, oli enam kui 30 miljonit eurot. Kriminaalmenetluses jätkati kohtumäärusega vara aresti 11 korral summas kokku üle 1,9 miljoni euro. Lisaks pangakontodele seatud käsutuspiirangutele piiras RAB 2019. aastal kahel korral sularaha käsutamist kogusummas 93 000 eurot, enam kui 1500 ettemaksukaardi ja mitme kinnisasja käsutamist ning äriühingute vahelisi kinnisomandi võõrandamise tehinguid.