Peamise põhjusena tõi ta välja Reformierakonna tegevuse tema koduvallas Viimisis, kus harrastatakse nn teerullipoliitikat. Matsalu sõnul on neist kõige markantsem näide Haabneeme koolijuhi vabastamine ametist ilma kooli hoolekogu nõusolekuta, kuid näiteid leiab ka mitmetest piirkonna arendusprojektidest.

"Ettevõtte omanikuna on mulle sümpaatne ka Eesti 200 poolt rahvusliku kapitali väärtustamine, et just Eesti enda ettevõtted tugevateks areneksid. Lisaks, puidutööstus on Eesti 200 programmis ära märgitud kui Eesti strateegiline tööstusharu, mis minu arvates on väga tark," selgitas Matsalu Eesti 200 pressiteates.

Atso Matsalu juhib 25miljonilise aastakäibega ASi Puukeskus, mis on üks juhtivaid puitmaterjali ja puidust mööbliplaatide hulgimüüjaid Eestis. Ta oli Viimsi vallavolikogu liige aastail 2013-17, tegutsedes maa- ja planeerimiskomisjonis ning kultuuri- ja spordikomisjonis. Samuti on ta ASi Viimsi Vesi nõukogu liige ning korvpallikohtunike liidu juhatuse liige.