Statistikaamet on kutsunud üles ettevõtjaid siiski majandusaasta aruandeid esitama juuni lõpuks. Ameti peadirektor Mart Mägi sõnul ei juhindu statistikaameti palve niivõrd seadusest, kui informatsiooni kogumise vajadusest.

"Sel kevadel aset leidnud eriolukord näitas hästi, kui oluline on aja- ja asjakohase info olemasolu, et oleks võimalik teha kiiresti olulisi otsuseid. Juuni lõpuks esitatud korrektsete aruannetega aitame kõik kaasa sellele, et me ühiskonnana käitume adekvaatselt ja otsusekindlalt," ütles Mägi.

Statistikaamet vajab ettevõtjatelt juuni lõpuks täpsemaid andmeid, kui majandusaasta aruanne sisaldab. Küsimustikke on aga lihtsam täita, kui majandusaasta aruanne on esitatud.

"Küsimustike esitamise tähtajad on juuli alguses. Saadame andmeesitajatele viis päeva varem selle kohta automaatsed meeldetuletused. Päev varem tuletame meelde, et esitamine on pooleli jäänud," lisas Mägi.

Ettevõtete poolt edastatavad andmed aitavad saada ülevaate Eesti riigi hetkeseisust, muuhulgas majanduse ja SKP olukorrast, mille põhjal langetavad ministeeriumid otsuseid.