Transpordi ning sideminister Timo Harakka märkis, et meretransport on Soome majandusele väga oluline. Ning esmatähtis on see, et transport toimiks turutingimustel.

Toetust antakse ettevõttele tingimusel, et firma pakub avalikku või transproditeenust subsideeritud marsruudil, laeval või sõidugraafiku kohaselt.