Avaldame Klandorfi pöördumise täismahus:

Viimati oli Keskkonna- ja Kommunaalametil kohtumine projekteerija esindajaga 7. mail, kus AS Tallinna Vesi ning Keskkonna- ja Kommunaalamet tegid sademevee ärajuhtimise lahenduse skeemile veel märkusi. Koosolekul arutatud märkuste alusel uuesti korrigeeritud skeemi kooskõlastamiseks esitatud ei ole. Seega ei ole mingit kokkulepet olemas. Ootame arendajalt jätkuvalt eskiisprojekti sademevee äravoolutorustiku ja pumpla rajamiseks.

2019. aasta oktoobris esitati Kommunaal- ja Keskkonnaametile eksperthinnang, mille oli koostanud OÜ Entec Eesti koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga. Eksperthinnangu koostamisel ei vaadeldud paraku valgala tervikuna, vaid üksnes lõiku Paldiski maantee, Endla tänava ja Mustamäe tee ristmikust kuni mereni. Eksperthinnangus toodud asjaolude arutamiseks toimus 13.01.2020 Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametis koos EKE AS ja AS Tallinna Vesi esindajatega nõupidamine, kus ühtegi lahendust heaks ei kiidetud.

Arendajatel tuleb arvestada kehtestatud nõuetega sh sadevee ärajuhtimiseks ja selleks on Tallinna linn koos Tallinna Veega kehtestanud selged kriteeriumid. Kui mõne väikse ala sademevee ärajuhtimisest kraavi abil võib aru saada, siis antud juhul käib jutt väga suurest madalast rannaäärsest alast, mille veesüsteemid peavad kokku jooksma lähedasuvate linnaosadega. Torustiku ehitamine on muidugi kallim lahendus, aga me ei saa lubada üleujutuste riski või kraavi külmumisel probleeme kogu piirkonnale. Arendaja soovib sademevee kraavi rajada sinilipu staatust taotleva Stroomi ranna vahetusse lähedusse ja juba seetõttu ei saa me sellist lahendust lubada. Täna tehtud valed otsused tähendavad tulevikus linnale ja tegelikult igale linlasele tarbetut lisakulu.

17.03.2020 esitas AS K-Projekt projekteerimistingimuste taotluse, mille juurde oli lisatud skemaatiline eelvoolu lahendus. Keskkonna- ja Kommunaalamet koostas tingimused, mis väljastati taotlejale 15.04.2020. Projekteerimistingimustega ei kiidetud heaks sademevee eelvoolu tehnilist lahendust, vaid sätestati nõuded ehitusprojekti koostamiseks. Taotluse juures olev skeem ei ole projekteerimistingimustega heaks kiidetud tehniline lahendus, selgitav materjal ning seda ei ole projekteerimistingimuste juurde lisatud.

Alfa Property kommentaar:

Jaanus Mikk krundi omanikfirmast Alfa Property ütleb Klandorfi jutu peale, et neile on linn väljastanud projekteerimistingimused.

"Seal ei ole mingit pumplat. Ma ei tea, millest Klandorf räägib. See on teineteisest mööda rääkimine. Me ei ole kellegi teisega suhelnudki kui kommunaalameti ja Klandorfiga," ütles Mikk. Veel täna kinnitas Mikk Ärilehele, et linnaga on kokkulepped saavutatud.

Linna lisaselgitus:

Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja asetäitja Reio Vesiallik selgitas, et projekteerimistingimustes täpseid tehnilisi lahendusi ei sätestata, vaid need koostatakse projekti käigus. Sademevee ärajuhtimise projekt peab saama Tallinna linna ja ka vee-ettevõtte kooskõlastuse ja siiani ei ole arendaja pakutud lahendused kooskõlastust saanud.