Tehingute arv Harjumaal langes, kuid 2009. aasta tasemele ei ole kukkunud. Harjumaa hoonestatud elamumaade turu viimase kümne aasta madalseisuks võib pidada 2009. aastat, kus Harjumaal teostati vaid 888 tehingut sh Tallinnas 267 tehingut. Aprilli 2020 tehingute arv oli peaaegu sama mis aprillis 2009, kuid märtsis ja mais 2020 erines oluliselt 2009. aasta samadest kuudest.

Alates 2009. aastast ajast on turg järk-järgult aktiviseerunud ning viimase kolme aasta jooksul on teostatud tehingute arv jäänud vahemikku 1509-1643 tehingut aastas. 2018. aastast on aastal tehingute arv langes ning aasta jooksul teostati kokku 1509 tehingut, mida oli 8,2% vähem kui eelneval aastal. 2019. aasta jooksul teostati kokku 1561 tehingut, mida oli ca 3,4% enam kui 2018. aastal.

Kuude lõikes muutused ostu-müügitehingute arvudes hoonestatud elamumaadega

Märkimisväärne on kasv - 64% - hoonestatud elamumaade tehingute arvus mais võrreldes aprillikuuga, kui kehtis terve kuu eriolukord.

Tehingute arvude ja hindade liikumised maakonniti

Aprillikuu lõpuks oli tehingute arv ühe kuuga langenud kaheksas maakonnas ja tõusnud seitsmes, mais langes neljas maakonnas ja tõusis üheteistkümnes:

Ühe kuu baasil ei saa teha lõplikke järeldusi turuolukorra kohta, kuid kolme kuu võrdluses aasta varasema sama perioodiga on näha tehingute arvu vähenemise suunda.

Viimastel aastatel on eramute mediaanhind kiirelt kasvanud, kuid koroona peatas hinnatõusu

Mediaanhind on viimastel aastatel püsinud vahemikus 100 000 € – 140 000 € Harjumaal ning 190 000 € – 220 000 € Tallinnas. Märkimisväärne on asjaolu, et märgatavalt on kasvanud hinnad just viimaste aastate jooksul. 2018. aastal oli mediaanhind 124 000 € ning 2019. aastal 140 000 €, mis on omakorda 9,1 % kõrgem kui 2018. aastal.

Kui märtsis kasvas mediaanhind 20% võrrelduna aasta varasema sama kuuga, siis aprillis langes hind 29,4% ja mais 6,6%, kuid võrreldes selle aasta aprillikuuga kasvas mediaanhind mais 11%

Kuude lõikes hoonestatud elamumaade mediaanhinna muutused

2009. aasta hoonestatud elamute hinna võrdlus käesoleva aasta samade kuudega

Tähelepanuväärne on, et aprillis, kui kehtis eriolukord, oli tehingute mediaanhind hoonestatud eramutega isegi 15% madalam kui 2009 aasta aprillis. Mais oli sama näitaja 4% kõrgem kui 2009. maikuus.

Müügipakkumiste arv on vähenenud

Vastupidiselt korterite nii müügi- kui ka üüripakkumiste arvu suurenemisega viimase kahe kuu jooksul, on hoonestatud elamumaade müügipakkumiste arv vähesel määral langenud. Huvi suvilate ja maamajade vastu suurenes aprillikuus ning maakodude olemasolu on hakatud peale koroonakriisi rohkem hindama.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid