Euroopa Komisjon algatas 2017. aastal Soome meediaväljannete liidu kaebuse tõttu ja seoses riigiabiga Soome rahvusringhäälingu Yle uurimise. Yle on tootnud ja avaldanud aastaid ajalehe tüüpi tekstilist sisu oma veebilehel ja Uutisvahti mobiiliäpis. Need uudised pole seotud Yle tele- ega raadioprogrammidega.

“Me oleme väga rahul, et Euroopa Komisjon on tegutsemas ja kutsus üles muutma ringhäälinguseadust. Yle veebitegevused ei täida Euroola Liidu riigiabi nõudeid,” ütles Soome meediaassotsiatsiooni juht Jukka Holmberg.

Ringhäälingute poolt tekstilise onilinesisu loomine on nii Põhjamaade kui laiemas Euroopa kontekstis erakordne.

EL riigiabi reeglid ei puuduta veebis raadio ja teleprogrammide edastamist. Küll aga peab riigiabi saanud ringhääling keskenduma audiovisuaalsetele teenustele, mitte konkureerima ajalehtedega.

“Suures ulatuses riigi poolt rahastatud rahvusringhäälingu poolt tekstilise onlinesisu loomine ja edastamine loob meediaturul korratust,” ütles Holmberg. “Soome olukord on väga erinev teistest Põhjamaadest, kus on hoolitsetud selle eest, et ringhäälingu jaoks mõeldud raha ei kasutataks vastupidiselt EL riigiabi reeglitele tekstilise sisu loomiseks. Soome vajab tulevikus nii kõrgekvaliteetset meediat kui Yle-t.”

Ringhäälinguseaduses on ebatäpselt kirjeldatud avaliku teenuse osutamist, mis käsitleb suuremahulist tekstilist onlinesisu. Kuna veebiajakirjanduse turg pole probleemne, pole ka põhjust selle pakkumiseks avaliku teenuse sildi all.

“Seadusemuudatus peab tagama, et Yle tekstilise onlineajakirjanduse sisu piiratakse märkimisväärselt. See on ülioluline tagamaks ärilise meedia tegevustingimusi. Jälgime hoolega Soome riigi ja Yle tegevust Euroopa Komisjoni poolt leitud puuduste kõrvaldamisel,” ütles Holmberg.

Meie ja Soome seaduste vahel väga suurt seost pole

“Mul on seda jube raske kommenteerida, kuna ma pole antud juhtumiga kursis,” ütles ERRi juhatuse esimees Erik Roose.

“Ma ei saa aru, mis probleemi me lahendame. Kas Yle peaks oluliselt tõstma tele- ja raadiouudiste mahtu, et iga teksti kohta oleks olemas raadionupp,” küsis ta. “Mingit vahet pole, kas raha saab raadio- või teletegemiseks või veebi tegemiseks. Soomes, nagu Eestiski, on üksikud kauged piirkonnad, kus tele- või raadiopilti ongi raskem kätte saada. Inimeste meedia kättesaadavus ju halveneb, mis ei saa olla riigi ega Euroopa Komisjoni eesmärk.“