Rahanduskomisjon algatas alkoholiseaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadusega (194 SE) pikendatakse kohaliku omavalitsuse üksuste jaoks eelarvestrateegia ja arengukava muudatuste vastuvõtmise ning sellest tulenevalt eelarve eelnõu ja seletuskirja volikogule esitamise tähtaegasid käesoleval aastal.

Alkoholiseaduse muudatusega lubatakse müüja selja taga olevad alkoholiriiulid jätta peitmata.

Seaduse eelnõu seletuskirjas märgiti, et kehtiva seaduse kohaselt ei tohi alkohoolseid jooke paigutada nii, et tarbija puutuks kaupluse külastamisel nendega vältimatult kokku, ning alkohoolsete jookide väljapanek ei tohi olla märgatavalt nähtav ülejäänud müügisaalist, välja arvatud juhul, kui nende nõuete täitmine ei ole müügisaali suurusest tulenevalt mõistlikult teostatav.

Seadusega täpsustatakse, et alkoholi valik võib olla kaupluses paigutatud muu hulgas müüja selja taha selliselt, et külastajad alkoholi väljapaneku ala sellesse osasse siseneda ei saa. Väljapaneku ala võib ulatuda ka müüja selja taha kõrvale ja müüja võib selles ringi liikuda, kuid määravaks kriteeriumiks jääb, et ala ei tohi olla ligipääsetav külastajatele.

Seaduse vastuvõtmise poolt oli 55 ja vastu 7 Riigikogu liiget. Seadus jõustub 10 päeva pärast vastuvõtmist.

Grossi pood seadusega pahuksis

Seni oli antud seadusega ebaselgusi Grossi poeketil. Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet on teinud 22 Grossi poele ettekirjutuse, et kassapidaja selja taga asuv alkohol tuleks liigutada mujale selliselt, et külastajad seda ei näeks.

OG Elektra omanik Oleg Gross ütles kaebusi ERRile kommenteerides, et tegemist ei ole mõistlike korraldustega ja tõenäoliselt ei ole alkoholiseaduses päris nii mõeldud.

"Seaduseandja mõte ei olnud see, et letitagune, müüja selja taga asuv kaup on vahetu kokkupuutumine. Vahetu kokkupuutumine on see, kui inimene kõnnib sealt vahetult mööda," selgitas Gross oma arusaama alkoholiseadusest.

Tarbijakaitse ei nõustunud pooleliolevaid menetlusi kommenteerima, kuid viitas, et iga juhtumit on hinnatud eraldi. "Väikepoodide puhul oleme igakordselt hinnanud, kas nõuete täitmine on müügisaali suurusest tulenevalt mõistlikult teostatav. Paljude väga väikeste kaupluste puhul see teostatav ei ole, kuid ka nemad on vähemalt eraldatust proovinud tagada," sõnas tarbijakaitse- ja tehnilise järelevalve ameti pressiesindaja Anne-Mai Helemäe.

Riigikogus kolmapäeval seadusemuudatusega vastu võetud lõdvendus Grossi poodi muudatusi tegema enam ei sunni.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid