„Linnaosavalitsuse poole on pöördunud inimesed ja soovinud teada, kas rand plaanitakse sulgeda. Kinnitan teile, et Stroomi randa ei suleta ja vee kvaliteet vastab kõikidele, üsnagi karmidele nõuetele, kõige värskem proov Stroomi rannast võeti 8.06 ja selle hinnanguks oli „väga hea veekvaliteet, “ ütles linnaosavanem Peeter Järvelaid.

Supluskoha vee klassifitseerimiseks koostatakse seire andmete kogu, mis koosneb minimaalselt 16 suplusvee proovist (määratud soole enterokokid ja E.coli bakterid), mis on võetud viimase nelja järjestikuse aasta jooksul ning kuna 2017. aastal hinnati Stroomi ranna suplusvee kvaliteet mõningate võetud proovide puhul halvaks, siis sellest tulenevalt ka üleüldine otsus.

„Eelnevalt suplushooajale võeti Põhja-Tallinna linnaosas Pikakari ja Stroomi rannas veeproovid ning proovide võtmisega jätkatakse hooaja jooksul iga kahe nädala tagant, ehk proove võetakse topelt rohkem kui on ette nähtud ja kui peaks toimuma muutus veekvaliteedis, siis me seda koheselt ka kommunikeerime,“ kinnitas vee ohutust Järvelaid.

Stroomi ranna puhul peab arvestama asjaoluga, et rand ja rannapark paiknevad üleujutusalas, mis tähendab et suuremate sademete puhul on veelkvaliteeti mõjutatud. Lisaks võivad Stroomi ranna merevee kvaliteeti peamiselt mõjutada lähedal asuvate linnaosade inimtegevus, pinna- ja sadeveed, millega kanduvad jääkreostuskollete territoorimite sadeveed Kopli lahte ning iseeneslikud reoveelasud.

Avalikult ligipääsetav register, kus on välja toodud Terviseameti poolt võetud proovide näidud tulemustega Stroomi ranna kohta asub SIIN.

Kolmes rannas eriti kehvad tulemused

Euroopa keskkonnaagentuuri ja Euroopa Komisjoni värskest ülevaates selgus, et Eestis on küll väga puhas õhk, ei saa aga kiidelda sama puhta ujumisveega, vahendas ERR.

Võrreldes Euroopa riikidega on asub Eesti tagantpoolt neljandal kohal, suurepärase kvaliteediga randade osakaal Eestis on 63 protsenti. See tähendab, et üle kolmandiku meie ujumiskohtadest kõrgeimatele kvaliteedinõuetele ei vasta.

Kvaliteedi järgi jagunevad Eesti rannad:

  • 34 randa(63%) - suurepärase kvaliteediga;
  • 10 randa (18.5%) - hea kvaliteediga;
  • 6 randa (11.1%) - rahuldava kvaliteediga;
  • 3 randa (5,6%) - halva kvaliteediga.

Kõik halva kvaliteediga rannad asuvad mere ääres - Vana-Pärnu rand ja Raeküla rand Pärnus ning Stroomi rand Tallinnas.

Stroomi ranna vesi on kõikunud halva ja rahuldava vahel aastaid, vaid korra, 2016. aastal on vee kvaliteet ka heaks tunnistatud.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid