Eriplaneeringu taotluse heakskiitmise järgselt saab Enefit Green jätkata keskkonnamõjude hindamise algatamise protsessiga. Selle käigus asutakse uurima, kas piirkonda jääb kaitsealuseid liike ning kas tuulepargil ning selle infrastruktuuril on mõju loodus- ja elukeskkonnale. Uuringud kestavad kokku ligikaudu 3 aastat, mille käigus on kohalikel elanikel võimalik korduvalt kaasa rääkida ja oma arvamust avaldada. Uuringute tulemuste põhjal selgub, kas ja millistel tingimustel on võimalik tuuleparki sellesse piirkonda rajada.

Esialgsete plaanide järgi on tuulepark kavas rajada Pärnumaale Paikuse osavalda, Põlendmaa lähistele, kuhu plaanitakse kuni 7 tuulikut. Lisaks kuuluvad tuulepargi projekti koosseisu veel kuni 3 tuulikut, mis jäävad kõrval asuva Tori valla piiridesse. Selleks andis Enefit Green käesoleval nädalal Tori vallavalitsusele sisse vastava eriplaneeringu algatamise taotluse.

„Tänan Pärnu linnavalitsust senise väga hea koostöö eest. Antud arenduse puhul on tegemist viimase aasta jooksul juba kolmanda Enefit Greeni poolt algatatud tuulepargi arendusprojektiga Eestis, sest lisaks Paikuse projektile on meil arendusprojektid ka Lääne-Nigula vallas Läänemaal ning Saarde vallas Pärnumaal. Kui kas või osa nendest tuulepargiprojektidest realiseerub, on tegemist väga olulise murrangu ja suunamuutusega rohelise energia tootmise vallas Eestis,“ kinnitas Enefit Greeni juhatuse esimees Aavo Kärmas.

„Me anname endale aru, et tuulepargi rajamiseks on vajalik elanike toetus ja me oleme avatud jagama projekti kohta pidevalt infot ja vastama kõikidele küsimustele. Oleme arenduse planeerimise käigus teinud tihedat koostööd kohalike omavalitsustega ja juba kohtunud kohalike kogukondadega,“ rääkis Kärmas. „Seni on vastuvõtt olnud julgustav. Samuti on positiivne, et mõistetakse tuulepargi positiivset mõju kohalikule majandusele ja tööturule,“ lisas Kärmas.

Eesti Energia on seadnud eesmärgiks tõsta taastuvenergia osa oma tootmisportfellis. Aastaks 2024 on plaanitud taastuvatest allikatest toodetud elektri ja sooja tootmisega jõuda 43 protsendini kogu tootmismahust.

Enefit Green on Eesti Energia kontserni kuuluv taastuvenergia ettevõte, millele kuuluvad neljal turul – Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas kokku 20 tuuleparki, 4 koostootmisjaama, 36 päikeseelektrijaama, pelletitehas ja hüdroelektrijaam.