EVEA ütleb oma teates, et neil on hea meel tõdeda, et riik plaanib 200 miljoni euroga rahastada peamiselt väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele suunatud täiendavaid kriisiabimeetmeid.

19. juunil rahandusminister Martin Helmele ja väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siemile tehtud pöördumises palume anda ülevaade nii EVEA-le kui teistele ettevõtjate esindusorganisatsioonidele uute kriisiabimeetmete plaanidest ning kaasata kohe algstaadiumis ettevõtjate esindusorganisatsioone meetmete väljatöötamisse.

„Oleme veendunud, et ettevõtlusorganisatsioonide kohene kaasamine meetmete väljatöötamisel võimaldab luua tõhusamaid programme kriisi ületamiseks. Saame anda otsest tagasisidet senistele meetmetele, aga samuti sisendit, millest on riigiabis kõige enam vajaka jäänud," kommenteeris EVEA asepresident Marina Kaas.

Kindlasti on Kaasi sõnul senistest kriisiabimeetmetest paljudele ettevõtjatele kasu olnud, kuid samas tuleb nentida, et väga paljud ettevõtjad kahjuks ei kvalifitseerunud, kuigi tegutsevad koroonakriisis raskelt kannatanud sektorites. „Loomulikult on see põhjustanud palju kriitikat riigi aadressil," märkis Kaas.

EVEA näeb põhiprobleemina just seniste meetmete lünklikkust ja nende ülesehitamist lähtudes ettemääratud eelarvesummast, mitte reaalsete kahjude alusel või konkreetsete sektorite vajaduste alusel.

„Mõistame, et "esimese põlvkonna kriisimeetmed" tehti kiirustades, ning seetõttu olid vead möödapääsmatud. Tänaseks on nii riigil kui ettevõtlusorganisatsioonidel kogunenud nii kogemusi kui tagasisidet ettevõtjatelt meetmete kitsaskohtade osas," ütles Kaas.

Seepärast leiab EVEA, et täna on aeg riigi esindajatel koos ettevõtjate esindusorganisatsioonidega maha istuda ja kerkinud probleeme analüüsida ning arendada koostöös paremini sihitud ja enimkannatanud sektorite kõigile ettevõtjatele kättesaadavad abimeetmed.

Senine ettevõtjate kaasamine meetmete kavandamisse on jätnud kahjuks kõvasti soovida. Selle vea parandamine on hädavajalik, et Eesti majandus kiiremini kriisist taastuks. Koormamata seejuures riigieelarvet ühegi euroga, sest meie tegevus põhineb vabatahtlikul tööl.

Täismahus EVEA pöördumine on leitav siit.