Viis aastat tagasi käivitatud põlevkivituhkade väärindamise uurimisprojekti jaoks lõi Ragn-Sells AS Eestis tütarettevõtte RS-OSA Service OÜ. Tänaseks on ettevõtte juhtimisel loodud teaduslik konsortsium, milles osalevad alus- ja rakendusuuringute läbiviimisel ka Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli teadlased. Hiljuti liitus uuringute kaasrahastajana Sihtasutus Archimedes.  

Ettevõtte juhatuse esimehe Rain Vääna sõnul võime tänu antud innovatsioonile seista muutuste lävel, mis aitavad Eestil põlevkivi kasutamisest hoolimata areneda keskkonnasõbralikumas ja jätkusuutlikumas suunas.

“Seniks kuni saame kasutada vaid taastuvenergiat, on vaja lahendust miljonitele tonnidele põlevkivituhale. On väga tähelepanuväärne, et see juba täna nii vajalik lahendus on meil nüüd käeulatuses,” ütles Vääna. Ta lisas, et kogu senise aktiivse teadustegevuse eesmärk on suunata saavutatud teadmised reaalsesse praktikasse nii pea kui võimalik.

Põlevkivielektritööstusest pärit tuhkade ringlusse võtmise lahenduste uurimisel keskendutakse tuhkade koostisele ja võimalustele tuhkades leiduvaid keemilisi komponente taaskasutada erinevates materjalitööstustes.

Sellised jääkide kasutamise tehnoloogiad aitaksid ühelt poolt vähendada koormust Ida-Virumaa keskkonnale ja teisalt vajadust kaevandada täiendavaid loodusressursse nii Euroopas kui maailmas tervikuna. Tehnoloogia arendustööde eesmärgiks on  üle  1 miljoni tonni põlevkivituhajäätmete väärindamine aastas süsinikneutraalse protsessi abil.

Ragn-Sells`il on pikaajaline kogemus ringmajanduslahenduste väljatöötamises ja käivitamises. Tänavu mais teatas Ragn-Sells Grupp uue lendtuhkade väärindamise tehase ehituse algusest Stockholmi lähedal, Rootsis. Kahe aasta pärast võimaldab valmiv tehas väärindada ligi pool Rootsis tekkivast lendtuhast tööstuslikeks sooladeks.

Ragn-Sells Grupp on Rootsi pereettevõte, mis on tegev kokku neljas riigis. 1881 aastal loodud ettevõte on spetsialiseerunud taaskasutust ja ringmajandust toetavate lahenduste arendamisele ja osutamisele. Ragn-Sells Eestis töötab 275 inimest ja ettevõte käive on 27 miljonit eurot.