Nortali asutaja ja juhatuse esimehe Priit Alamäe sõnul oli 2019 ettevõtte jaoks hea aasta. “Suutsime näidata tugevaid majandustulemusi kõikidel koduturgudel ja viisime läbi seni Nortali ajaloos suurima, 50 miljoni eurose võlakirjaemissiooni, et laieneda lähiaastatel Saksamaal ning Põhjamaades,” lisas Alamäe.

Rahvusvahelisel tasandil tegutseva tarkvara- ja ärikonsultatsioonide ettevõtte konsolideeritud müügitulu kasvas 2019. aastal 29%, ulatudes 86 miljoni euroni. Tegevuskasum (EBITDA) moodustas möödunud aastal 11,4 miljonit eurot ja EBITDA marginaal 13%.

Sai USA suurimaks Eesti päritolu tööandjaks

Möödunud aasta olulisemate teemade hulgas toob Alamäe esile ka 2018. aasta lõpus ostetud Seattle tarkvaraettevõtte Dev9 integratsiooni ja sünergiate realiseerimist, eesmärgiga kasvatada äri nii USAs kui ka rikastada teenusportfelli ettevõtte teistes tegevusriikides pilveteenuste ja e-kaubanduse vallas.

“Ühtlasi kasvasime möödunud aastal teadaolevalt suurimaks Eesti päritolu tööandjaks USAs,” märkis Alamäe. Kõige enam panustasid Nortali kasvu möödunud aastal Saksamaa, USA ja Soome. Olulisemad tegurid jätkusuutlikkus kasvus on Alamäe sõnul pikaajalised strateegilised kliendisuhted ning nii teenus- kui ka kliendiportfelli diversifitseeritus kõigil ettevõtte koduturgudel.

“Nortali äritegevus on hajutatud nii geograafilises vaates meie kõigi tegevusriikide kui ka sektorite vaates, kus meie kliendid toimetavad, selgelt eristuvatesse valdkondadesse,” lisas Alamäe. Kuigi pandeemia on toonud palju määramatust tuleviku osas, siis on Alamäe sõnul ettevõtte ärimudel hästi vastu pidanud ja käesolev aasta on seni möödunud suuremate kõrvalekalleteta.

„Oleme pikas perspektiivis hästi positsioneeritud,“ sõnas Alamäe, täpsustades, et vajadus digitaliseerimise vastu on üle maailma nii avalikus kui ka erasektoris olenemata tegevusvaldkonnast saanud Covid-19 tõttu vaid hoogu juurde.

„E-kaubandus, digitaliseerimine tootmis- ja tööstusvaldkonnas, riigi e-teenused ja digitaalselt kättesaadavad patsiendi andmed on kriitilise tähtsusega ettevõtete ja organisatsioonide jätkusuutlikkuses, teenuste toimimises ja kättesaadavuses,” lisas Alamäe, rõhutades, et ka Eesti e-riigi vastu on huvi viimastel kuudel varasemaga võrreldes veelgi kasvanud.

Eesti paistis pandeemia ajal maailmas silma

Nortal Eesti juhi Ats Albre sõnul on Eesti üks väheseid, kui mitte ainus riik maailmas, kus riigi teenused karantiini tingimustes jätkusid tavapärases rütmis.

“On tähelepanuväärne, et tänu tugevale digitaalsele infrastruktuurile, korraldati lisaks ka vastavalt vajadusele kiirelt Eestis ümber nii teenuste pakkumine kui ka toodi kodanikeni uusi teenuseid,” sõnas Albre, lisades, et Sotsiaalkindlustusameti erivajadusega lapsevanema erakorraline toetus jõudis pandeemia ajal abivajajateni nelja päevaga alates määruse vastuvõtmisest.

Nortal aitas lisaks nii Tartu Ülikooli Kliinikumi kui ka Ida-Tallinna Keskhaigla infosüsteemide kaudu haigla igapäevase töö ümber korraldada, eesmärgiga suunata kõik võimalik ressurss pandeemiaga tegelemiseks. “Samuti aitasime luua patsientidele ka kaugvastuvõtu võimalused ning see kõik toimus vaid loetud päevade jooksul,” lisas Albre.

Vaadates aga tagasi möödunud aastale Eestis, toob Albre esile sotsiaalkaitse infosüsteemi ehk SKAIS2 esimese live 2019. aasta sügisel, millega toodi kodanikeni esimene sotsiaalvaldkonna proaktiivne teenus.

Albre sõnul on tegu nii avalikkuses enim tähelepanu pälvinud kui ka teostuselt ühe keerukama ja suurimat ühiskondlikku mõju omava projektiga, mille kaudu jõuab kriitilise tähtsusega teenus umbes 700 000 inimeseni Eestis. Positiivne trend nii Eestis kui ka mujal maailmas on Albre sõnul suund kasutajakesksete ja andmetel tuginevate automatiseeritud teenuste suunas.

Proaktiivsed teenused on Albre sõnul suurepärane ja sealjuures maailmas unikaalne näide absoluutselt kasutajakesksest teenusest. “Kodanikuni jõuab tema vajadusi maksimaalselt arvestav ja vaid ühte klikki nõudev teenus, taustal on tehtud aga suuremahulised ja põhimõttelised muudatused organisatsiooni protsessides ning teenuse toob lõppkasutajani keerulistel algoritmidel põhinev automaatika,” selgitas Albre.

Viiendik kasumist inimeste arendamisse

Nortal jätkas möödunud aastal ka oluliselt töötajate arengusse investeerimist. “Andekad inimesed on meie suurim väärtus ja vara, seega suuname iga aasta olulise ressurssi nii Eestis kui ka grupis inimeste arendamisse, koolitustesse ja arenguprogrammidesse. Kui kõrvutada üle Nortali iga-aastaselt inimeste arengusse investeeritud summa kasumiga, siis moodustaks see umbes 20% grupi aastasest kasumist,” lisas Albre.

Eelmisel aastal asutas Nortal Abu Dhabis tütarettevõtte Nortal Information Technology Solutions LLC, et teenindada projekte Araabia Ühendemiraatides. Grupi struktuuri lihtsustamiseks viis ettevõtte juunis 2019 lõpule Nortal Group AS (NG, Nortal AS aktsiate 100% omanik) ja Nortal Group Holding AS (NGH, NG aktsiate 100% omanik) ühendamise.

Nortal on rahvusvaheline tarkvara ja ärikonsultatsioonide ettevõte, mis on esindatud ligi kümnes riigis ning annab tööd 850 spetsialistile, kes viivad ellu suure mõjuga projekte Euroopas, Põhja-Ameerikas ja Pärsia lahe regioonis.