Edukas tiimitöö on üks suuremaid eeliseid, mis konkureerival turul olla saab. Samuti aitab see ellu viia tulemuslikke projekte. Sujuva meeskonnatöö saavutamiseks on olulisel kohal turvalise keskkonna loomine, et julgetaks olla avatud ja ausad, ka siis, kui on vaja anda või saada kriitilisemat tagasisidet. Sellises sünergias ei saa kunagi ideed otsa ja motivatsioon püsib kõrgel, sest pidevalt saab üksteist täiendada. Usaldus loob soodsa pinnase vabale suhtlusele, kus ei pea kartma, et sinu mõtete või ideede peale halvasti vaadataks.

Juhi roll on toetada ja julgustada

Sellise usaldusele rajatud ja avatud keskkonna loomine algab läbimõeldud juhtimisest. Juhina on minu ülesanne töötada välja protsesse, kuidas meeskonnaliikmetel oleks parem üheskoos töötada. Oluline on, et tekiks arusaam, millal mingit metoodikat, programmi kasutada ja kuidas mingitele väljakutsetele vastu minna.

Samuti on tähtis toetada töötajate arengut ja julgustada katsetama uusi asju/lähenemisi, sest alati saab paremini, kiiremini ja lihtsamalt. Olgu selleks uus programm, uued kasutuskogemuse disaini metoodikad või ettepanek olemasolevate protsesside parendamiseks.

Teiseks on juhi roll aidata mõista igal ühel tiimis olemise mõtet ja tema panuse olulisust. Kui on olemas teadmine, et mind on vaja ja see, mida teen on oluline, siis tahetakse saavutada ka suurepärasemaid tulemusi. Ka on tähtis mitte karta anda vastutust ja vabadust toimetada. Läbi vastutuse tekib suurem omanikutunne ja on suurem tõenäosus edule. Projekte, kus vastutaja puudub, saadab harva edu. Jagatud vastutus on kõigi, aga samas mitte kellegi vastutus.

Mis eesmärki täidame ja kellele väärtust loome?

Töö teenuste disaini valdkonnas tähendab teisisõnu, et loome teenuse tarbijatele paremat kasutajakogemust, tõstes sellega klientide lojaalsust, tõhustades ja lihtsustades erinevaid protsesse. Seetõttu on äärmiselt oluline, et projektid oleks hästi läbi mõeldud ja juhitud ning selge eesmärgi ja probleemipüstitusega.

Meie eesmärk on luua paremat kasutajamugavust lähtudes ettevõtte ärieesmärkidest. Peame endale teadvustama, et iga väiksemgi otsus on suure mõjuulatusega, jõudes väga paljudele lõpptarbijateni või parendades kellegi igapäevaseid korduvtegevusi. Olgu see siis seotud mõne veebilehe, äpi, iseteeninduskeskkonna või TV-platvormiga või ettevõttesisese tööriistaga. Minu tiimi ülesanne ei ole ainult luua ja parendada klientidele suunatud teenuseid, vaid ka meie ettevõtte töötajate tööprogramme ja -vahendeid. Vastutus on suur ja kindlate eesmärkideta ja sõnastatud ärivajaduseta oleks väga raske probleemi tuuma üles leida ja lisaväärtust luua.

Kokkumänguks on vajalikud ka tööväliselt traditsioonid

Oma tiimi näitel on mul vedanud, et oleme suutnud kokku tuua palju häid andekaid spetsialiste. Individuaalsetele oskustele lisaks on vaja, et tiim kokku mängiks. Selle saavutamine ning hoidmine ei ole lihtne ülesanne. Usun, et tiimid hakkavad üheskoos hästi toimima, kui nad ka üksteist paremini tundma õpivad, seda eriti kui meeskonnas on väga erineva tausta ja rolliga inimesi. Nii on näiteks minu tiimis kasutajakogemuse analüütikud, interaktsioonidisainerid, kujundajad ja front end arendajad. Üksteise tööst ei saada aimu vaid arvutiekraani ees või koosoleku laua taga töiseid vestlusi pidades. Jagame kogemusi koolitustelt või uusi teadmisi loetud artiklitest.

Oluline on ka luua tööväliseid traditsioone. Olgu selleks ühised kokkamised, joonistamise töötoad või midagi muud. Ka ajal, mil teeme kaugtööd, ei tohiks traditsioone unustada või ootele panna. Nii oleme tiimiga ka eriolukorra ajal leidnud võimalusi virtuaalseteks koosviibimisteks, kasvõi näiteks online-lauamänguõhtuid korraldades. See aitab hoida meeskonna ühtsemana ja peegeldub ka töö tulemustes.

Rahul, aga mitte kunagi rahul

Tiim, kes on efektiivne ja tulemuslik, ei ole kunagi paigal. Meie üks tiimi mõtteviise on: ühiselt suudame rohkem ja paremini teha - kõiki projekte, mis ette võtame. Hästi lihtne oleks jääda mugavustsooni ja endaga rahul olla. Uusi teenuseid luues peab meil olema aga kuklas mõte, et mida paremini oma tööd teeme, seda mugavam ja vähem nuputamist nõudev on kasutajatel tooteid-teenuseid kasutada. Liiga lihtne oleks langeda mõtteviisi „teeme, sest nii on enne tehtud".

Seetõttu soovitan aeg-ajalt oma tegemisi meeskonnana analüüsida - vaadata, mis on hästi, mida saaks paremini. Tasub küsida küsimusi ja ka neile ausalt vastata. Kas kõiki koosolekuid on alati vaja? Kas on piisavalt aega, et tööd teha? Selline retrospektiiv aitab näha komistuskohti, mis võivad efektiivsust pidurdada ja võimaldab piisavalt kiiresti reageerida ning probleeme ennetada. Sama oluline on ka tiimisiseselt saavutusi tunnustada ja tehtut nautida - tähistada väikeseid võite. See motiveerib ja innustab. Usun, et tunnustamist ei saa olla kunagi liiga palju.

Seega - edukate projektide taga on hea eeltöö ja probleemist arusaam ning initsiatiivikad inimesed. Mulle meeldib meie tiimisisene ütlus, et me ei ole kunagi lõpuni rahul, samas oleme me üksteisega rahul ja uhked oma tegemiste üle. Usun, et selline meelestatus võiks saata iga ühtset ja püüdlikku meeskonda.