Malle kobin kuulub koos poeg Siim Kobinaga MTÜ Siimupoiss juhatusse. Tegemist on asenduskoduteenust osutava mittetulundusühinguga. MTÜ käive kukkus 2019. aastal oluliselt, kuid see tegutses endiselt täistuuridel. MTÜ tohib samal ajal pakkuda teenust neljale lapsele. Nende viimases aruandes on kirjas järgmine jutt:

„Mittetulundusühing Siimupoiss asutati 11. aprillil 2012. aastal. Tegevus käivitus 1. juulil 2012. aastal juba peres olevate lastega. 2019. aasta maikuus suunati hooldusele 9-aastane poisslaps. Leping kehtis 2,5 kuud. Augustis lahkus hoolduselt 2 poisslast. 2019. aastal osalesid 2 last ujumistreeningutel ja kõik kolm osalesid kasuperede suvekoolis. MTÜ Siimupoiss asendushoolduse teenuse Perekodus on hetkel 4 vaba kohta." See tähendab, et vähemasti majandusaasta aruande tegemise ajal ei olnud peres ühtegi kasulast, kes oleks saanud "tuge" selle MTÜ kaudu.

Mittetulundusühing ei ole kasumit taotlev ettevõtluse vorm, kuid aruandeid tuleb neilgi korralikult esitada. Ka MTÜ Siimupoiss on seda teinud. Mida näitab numbrite keel?

Esiteks seda, et kui 2017. ja 2018. aastal oli MTÜ tulu julgelt üle 40 000 euro, siis 2019. aastal oli see langenud 24 826 eurole. Aruandeaasta tulem oli aasta tagasi üle 3000 euro, kuid möödunud aastal 374 eurot. Tööjõukulude real oli 2018. aastal 21 093 eurot, aga möödunud aastal 10 062 eurot. Seegi näitab seda, et „äri" on kahanenud, aga tegelikult olid samad tulemused ka aastaid tagasi. Just 2017. ja 2018. aasta on olnud MTÜ-le eriti tulusad.

Mille peale raha kulub?

Huvitav on vaadata MTÜ kulude poolt, sest sinna saab kirjutada pea kõik igapäevased kulud, mis lastega ja perega seotud on. Eesti Päevalehe loost selgub, et raha, mis oleks pidanud jõudma asenduskodus elanud kasulastele, kulus pigem perele endale. Kasulapsed nägid sellest piskut.

See paneb teisiti vaatama näiteks sellele, et toiduainetele kuluv summa oli 2018. aastal 7332 eurot, aasta hiljem 3916 eurot. Riideid ja jalatseid osteti 2018. aastal 1134 ning eelmisel aastal 567 euro eest. Kena kopika on varasematel aastatel võtnud ka auto rent ja ülalpidamine.

2018. aastal oli selliseid igapäevaseid kulutusi kaetud enam kui 20 000 euro eest. 2017. aastal on see olnud ka ligi 23 000 eurot. Päris kena täiendus pere eelarvele.

Kobinate MTÜ viimase kahe aasta igapäevased kulud: