Täna sõlmitud kompromissi kohaselt maksab Tallinna Sadam pankrotivarasse 2,7 miljonit eurot, mis on sadamale laekunud viimase valdusesse üle antud Coal Terminali varade müügi korraldamisest ja müügist.

Kompromiss ei ole veel jõustunud ja selle kinnitamise otsustab kohus 15 päeva jooksul kompromissotsuse kohtule esitamise päevast arvates, tehes selle kohta määruse, mis jõustub peale vaidlustustähtaja möödumist.

Tallinna Sadama pikaaegse äripartneri Coal Terminali pankrot kuulutati välja 2.mail 2017. a. Kuna pankrotihaldurid loobusid hoonestusõiguse lepingute järgseid kohustusi täitmast, anti need lepingud koos hoonestusõiguse lepingutega kaetud maa-aladele rajatud varadega Tallinna Sadama valdusesse tagasi.

Tallinna Sadam peab lepingute alusel hüvitama hoonestusõiguste oluliseks osaks olevate ehitiste ja seadmete väärtuse, mille suurust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata, sest tegemist on eriotstarbeliste varadega, mille jaoks ei ole tavapärast turgu ja mille väärtuse hindamise meetodite kohta on nii hindajatel kui ka vaidluse osapooltel vastandlikud seisukohad, teatas Tallinna Sadam.

Enne jaanipäeva võttis Harju maakohus menetlusse pankrotis Coal Terminali ja tema pankrotihaldurite esitatud hagi, millega nõutakse sadamalt 22,4 miljonit eurot, sellele lisanduvad viivised.
Tallinna Sadam on esitanud Coal Terminalile lepingute lõpetamisest tulenevate kahjude hüvitamiseks vastunõude summas 11,7 mln eurot. Kompromissi tulemusena lõppeksid eelpool nimetatud ja kõik muud poolte vahelised kohtuvaidlused.