Juuksurite Ühenduse tegevjuhi Kertti Viru sõnul peaks iga juuksur olema üheaegselt nii kunstnik kui ka ettevõtja - muud moodi pole sellel erialal tema sõnul võimalik edu saavutada. „Inimene, kes tuleb juuksurikooli, soovib eelkõige omandada erialaseid oskusi. See on mõistetav, sest sellest sõltub, kas ta saab kutsetunnistuse või mitte. Kui ta aga salongis tööd alustab, tekivad küsimused: kuidas ma end nähtavaks teen, mis hinda küsin ja kust üldse kliendid leian?" kommenteeris Viru. Siin tulevadki tema sõnul mängu ettevõtlusoskused.

Viru ütleb, et üldiselt on iluteenindaja eriala lõpetanul tööturule sisenedes kaks võimalust: kas kirjutada alla töölepingule või hakata ettevõtjaks. „Esimest võimalust, sõlmida tööleping, on turul suhteliselt vähe. Rohkem pakutakse rendikohta, mis teebki ju noorest juuksurist kohe ettevõtja. Ka sellel, kes alustab oma tööelu lepinguga ei jookse ettevõtlusteadmised mööda külgi maha - juuksur teenib oma palga vastavalt sellele, kui palju ta kliente teenindab ning on väga oluline aru saada, kuidas kliente leida ja teenust hinnastada," põhjendas Viru.

Õnneks on viimastel aastatel kutseõppes ettevõtlikkuse arendamisele palju rõhku panema hakatud. „Ettevõtlusõpe sobitub erialaõppega väga hästi. Näiteks saab kooli klienditeeninduse tundidesse integreerida müügitegevuse, tooteõpetuse, raamatupidamise, turunduse, isiklike eesmärkide planeerimise, kliendisuhtluse ja meeskonnatöö organiseerimise, ettevõtte juhtimise ja veel palju muudki. See ennetab ka olukorda, kus tulevane juuksur kutseeksamil kliendile päheõpitud küsimusi esitab juskui halb rahvateatri näitleja, kes teab, mida peab tegema, kuid ei tea, miks," tõi Viru näite.

Tema sõnul on oluline, et ettevõtlusõppe lõimimine kutseõppesse ei oleks ainult ettevõtlusõpetaja roll, vaid seda toetaks ka erialaõpetajad. „Igas aines peaksid olema ka kontakttunnid, kus õpetaja ülesandeks on juhendamine, suunamine ja püstitatud ülesande analüüs. Nii õpivad tudengid lisaks konkreetsele ainele ka enda tegevust analüüsima, eestvedaja rolli võtma ning eri lahendusi katsetama," ütles Viru.

Ettevõtlusõppe programmi „Edu ja tegu“ elluviimist toetab Euroopa Sotsiaalfond