SEB kliendiuuringust selgus, et 74 protsenti vastanutest plaanib omapoolseid sissemakseid pensioni II sambasse jätkata.

Enim oli II samba omapoolsete sissemaksete jätkamise mõttekuses kahtlejaid vene keelt emakeelena rääkivate elanike seas (35 protsenti).

Aastatel 1942-1960 sündinud inimeste II sambasse sotsiaalmaksu arvelt tehtavad riigipoolsed sissemaksed jätkuvad tavapärases korras. Küll saavad ka nemad oma II samba maksed peatada, esitades 2020. aasta oktoobris vastavasisulise avalduse.

"SEB uuris pensionikogujate plaane seoses II samba sissemaksete katkestamisega riigi poolt ning see uuring kinnitas, et inimesed peavad oma tuleviku finantsstabiilsuse kindlustamist eeskätt iseenda isiklikuks vastutuseks. Vaid 26 protsenti vastanutest planeerib hetkel ka omapoolsed sissemaksed II sambasse peatada. Enamus neist põhjendab oma plaani vajadusega kasutada alles jäävat kahte protsenti palgast igapäevaste kulutuste katteks. Veerand neist, kes kavatsevad sissemaksed peatada, ei soovi majandusraskuste perioodil võtta investeerimisriski ning umbes sama hulk soovib selle summa säästa rahapuhvriks. Kõigest 11 protsenti sissemaksete peatajatest kaalub kasutada II samba asemel alternatiivseid investeerimisvõimalusi," selgitab uuringutulemusi SEB Elu- ja Pensionikindlustuse Eesti filiaali juht Triin Messimas.

Messimase sõnul peaks II pensionisamba maksete peatamise korral olema inimesel valmis mõeldud muu lahendus oma pensionivara kogumise jätkamiseks. Kui alternatiivset plaani pole, siis tasub kindlasti sissemaksetega jätkata. SEB analüüsis eelmise majanduskriisi ajal II samba maksete peatamise mõjusid ning ka selle analüüsi tulemused näitavad, et pensionikogujatel on soovitav makseid jätkata, kuna see tagab investorile tulevikus märgatavalt suurema pensionitulu.

SEB kliendiuuring viidi läbi mais 2020. Uuringule vastas 904 klienti.