Täna toimus rahandusministeeriumis pressikonverents, kus rahandusminister Martin Helme ja advokaat, endine FBI direktor Louis Freeh rääkisid USA advokaadibürooga sõlmitud kokkuleppest, mille kohaselt aitavad ameeriklased Eestit rahvusvahelistes rahapesuga seotud uurimistes.

Helme ütles Ärilehele, et parima stsenaariumi järgi tehakse rahapesu uurimise käigus kindlaks konkreetsed isikud, kes mõistetakse ka süüdi. „ Loomulikult hindan suhteliselt suureks tõenäosust, et USA võimud teevad krõbedad trahvid. Olles rääkinud pankade juhtkondadega, siis ka nemad on selle jaoks raha kõrvale pannud ja on ratsionaalsete inimestena riski ära kaardistanud. Kui vaatan USA praktikat, siis mingi hulga kompensatsioonist jagavad nad kannatajariigiga," selgitas ta.

Küsimusele, kui palju võiks Eesti saada kompensatsioonina, vastas minister: „Pessimistlikult räägime kümnetest miljonitest, optimistlikult sadadest miljonitest, aga võib-olla isegi rohkem." Ta rõhutas, aga et see on vaid üks pool värskelt sõlmitud õigusabilepingust. Teine osa on saata sõnum nii Euroopas kui USAs, et Eesti võtab rahapesujuhtumeid tõsiselt.

„Eesti riigi maine on minevikus toimunud mitmes rahvusvahelistes rahapesujuhtumis tugevalt kannatada saanud. Nagu me teame, on eri riikides algatatud uurimised seoses rahapesu tõkestamise nõuete rikkumistega Eestis asuvate pankade või nende filiaalide poolt. Sealhulgas on uurimised algatatud ka Ameerika Ühendriikides," selgitas Helme kohaliku õigusabi kaasamise vajadust Ameerika Ühendriikides.

„Eesti jaoks on väga oluline, et need keerulised juhtumid saaksid põhjalikult läbi uuritud ja saaksime teada võimalikult palju sellest, mis minevikus tegelikult juhtus. Seetõttu on Eesti riigi jaoks tähtis selles protsessis võimalikult aktiivselt osaleda, teha Ameerika Ühendriikide uurimisasutustega koostööd ja kui uurimiste tulemusena määratakse pankadele trahvid, siis osaleda riigina trahvide jagamisel. Me riigina oleme selles protsessis kannatajad. Selleks ongi väga oluline, et meil oleks USAs väga tugev ja kogenud partner," lisas Martin Helme.

Eesti riiki nõustava meeskonna juhi Louis J. Freeh' sõnul on nende töö üks eesmärk tagada võimalikult sujuv teineteisemõistmine ja koostöö Eesti ja Ameerika Ühendriikide eri õiguskaitse- ja järelevalveasutuste vahel.

„Pakun Eesti valitsusele õigusnõustamist ja esindamist praeguseks juba tuntud ja kahtlustatavates rahapesu asjades, mis on seotud Põhjamaade pankadega, kes on tegutsenud oma Eesti ja teiste Baltimaade tütarettevõtete ja filiaalide kaudu, ja puudutavad miljardite USA dollarite liikumist vastuolus kohaliku ja rahvusvahelise õiguse ning Eesti järelevalve eeskirjadega," ütles Louis J. Freeh. „Abi pakkudes soovib Eesti saada osa rahasummadest, mille Ameerika Ühendriikide valitsusasutused võivad saada õigusrikkujatest finantsinstitutsioonidelt kokkulepete, rahaliste karistuste või konfiskeerimise kaudu või muul viisil. Lõppeesmärk on kriitiline ja lihtne: kindlustada, et finantsinstitutsioonid vastutavad oma tegude eest, võimaldades hüvitada tohutu rahaline ja mainekahju, mida Eesti on pidanud kandma."

Selleks palgati appi Ameerika Ühendriikide advokaadibüroo Freeh Sporkin & Sullivan LLP, mis osutab Eesti riigile õigusteenuseid rahvusvahelistes rahapesuga seotud uurimistes.

Freeh Sporkin ja Sullivani advokaadibüroo meeskond on rahvusvahelise kuritegevuse, korruptsiooni ja rahapesujuhtumitega seotud uurimistes mitmekülgsete kogemustega.

Eesti riiki nõustava meeskonna juht Louis Freeh oli aastatel 1991-1993 New Yorki lõunaringkonna kohtunik ja aastatel 1993-2001 Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) peadirektor.

Just New Yorki lõunaringkond on suurte rahvusvaheliste panganduskuritegude uurimise kohaks USAs, kuna sellesse piirkonda kuulub ka Manhattani saar.

Eestit nõustavasse meeskonda kuulub ka Ronald K. Noble, kes töötas aastatel 1993-1996 kõrgetel finantskuritegude uurimistega seotud ametikohtadel USA rahandusministeeriumis ja aastatel 2000-2014 Interpoli peadirektorina.

Samuti kuulub meeskonda Walter Donaldson, kes on varasemalt töötanud kommertspanga Bank of America pettuste uurimise juhina, ja mitmed teised rahvusvaheliste finantskuritegude uurimise kogemusega tippeksperdid.