Kohtusse pöördunud Panavežise hambaravikliinik Aukstaitijos implantologijos klinika väidab oma hagis, et valitsus ületas endale volitusi, kui märtsi keskel nende äritegevuse sulges.

Ettevõte palub kohtu kaudu hüvitada tulude laekumata jäämise ning kantud kuludega seotud 70 000 eurot.

„Valitsusel ei olnud selleks volitusi, aga parlament püüdis viimasel hetkel valitsuse tegevuse seadustada,“ lausus kliiniku advokaat Nerijus Zaleckas.

Esitatud hagi on teadaolevalt esimene, millega Covid-19 tõttu valitsuse poolt rakendatud piirangute eest kahjutasu nõutakse.

Leedu valitsus kehtestas 16.märtsil piirangud, sulges piirid ning piiras kaubandust ning erinevate teenuste osutamist, ei piirata Covid-19 levikut. Piiranguid leevendati aprilli teises pooles.