TTJA algatas peadirektori käskkirjaga 30.06.2020 reisiettevõtja Miliam Travel OÜ tagatise kasutamise menetluse, sest ettevõte ei olnud seadnud tähtaegselt kohustuslikku tagatist ega esitanud vajalikke dokumente tõendamaks, et ta majandustegevuse registris märgitud tegevusalal enam ei tegutse ning et tal puuduvad kohustused reisijate ees.

Tänaseks on reisiettevõtja Miliam Travel OÜ seadnud uue tagatise summas 32 000 EUR kehtivusperioodiga 02.07.2020-01.07.2021, tagatise andjaks on AAS "BTA Baltic Insurance Company" Eesti filiaal.

Johtuvalt asjaolust, et Miliam Travel OÜ on seadnud uue turismiseadusest tulenevalt nõuetekohase tagatise ning edastanud tagatise olemasolu tõendava dokumendi TTJA-le, on reisijate poolt Miliam Travel OÜ-le tasutud ettemaksed tagatisega kaitstud. See tähendab, et alates tagatise kehtivuse alguskuupäevast 02.07.2020, on Miliam Travel OÜ-l õigus pakettreise korraldada ja seotud reisikorraldusteenuste lepingute sõlmimist hõlbustada. TTJA-le ei ole laekunud muud teavet selle kohta, et reisiettevõtja Miliam Travel OÜ ei suudaks oma maksevõimest tulenevalt täita pakettreisilepingutest tulenevaid kohustusi ja osutama seotud reisikorraldusteenuste osaks olevaid reisiteenuseid. Eelnevast tulenevatel põhjustel lõpetas TTJA menetluse reisiettevõtja Miliam Travel OÜ tagatise kasutamiseks.

TTJA-le ei ole alates tagatise kasutamise menetluse algatamisest kuni tagatise kasutamise menetluse lõpetamiseni laekunud ühtegi avaldust Miliam Travel OÜ tagatisest nõude rahuldamiseks.

Reisijatel ei ole alates teate avaldamisest võimalik esitada oma nõuet Miliam Travel OÜ osas ning pärast teate avaldamist esitatud avaldused jäetakse läbi vaatamata.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid