Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul on iga aastaga rohkem ettevõtteid, kes väärtustavad tööohutuskultuuri. „Eriolukorras pöörati tööohutusele ja töötervishoiule erakordselt suurt tähelepanu, sest mõisteti selle olulisust ettevõtte jätkusuutlikkusele. Loodame siiralt, et saadud kogemus jätkub ka edaspidi ning näeme üha süsteemsemat lähenemist ohutule töötamisele ning tervise hoidmisele,“ ütles Maripuu. „Hea töökeskkonna tunnustusega soovime tõsta esile ettevõtteid, kes on teinud enam kui seaduses esitatud nõuete täitmiseks vajalik ning kes võiksid olla teistele eeskujuks,“ lisas Maripuu.

Hea töökeskkonna auhinnale on oodatud kandideerima ettevõtted, kus töökeskkonna riske hinnatakse süsteemselt ning hindamisse kaasatakse ka töötajad. Samuti on isikukaitsevahendite kasutamine ja ohutusnõuete järgimine loomulik osa tööprotsessist. Oodatud on ettevõtete kogemuslood hea töökeskkonna loomisel. Sel aastal palume kirjeldada ka vähemalt ühte head praktikat COVID-19 leviku tõkestamisel töökeskkonnas, nt tööprotsessi ohutumaks muutmine, töötajate ja/või kliente kaitsmine nakatumise eest, kaugtöö tegijate motiveerimine jmt.

Tööinspektsioon annab auhinda välja kuuendat korda. Auhinda antakse välja kahes kategoorias: alla 50 töötajaga ettevõte ning üle 50 töötajaga ettevõte. Eelmisel aastal võitis suurettevõtete kategoorias Elisa Eesti AS ning väikeettevõtete kategoorias Insly OÜ.

Varasemalt on hea töökeskkonna auhinna saanud Saaremaa Piimatööstus, Bonava Eesti, Crystalsol, Tallinna Vesi, Saku Metall, Harju Elekter Teletehnika, Baltic Oil Service ja Derivco Estonia.

Kandideerimise tähtaeg on 2. oktoober. Tingimuste kohta saab lugeda siit.