Töötukassa teatel oli juuni lõpus töötuna registreeritud 51 026 inimest, mis moodustab 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust 7,9%. Võrreldes aastataguse ajaga on registreeritud töötute arv kasvanud 1,7 korda. Uusi töötuid registreeriti juunis 8 025. Võrreldes maiga on töötute arv kasvanud 1,6%, mai lõpus oli registreeritud töötuid 50 224.

Registreeritud töötuse määr oli juuni lõpus kõrgeim Ida-Virumaal (12,9%) ning madalaim Hiiumaal (4,4%). Vähenenud töövõimega töötuid oli juuni lõpus 11 993, võrreldes aastatagusega on vähenenud töövõimega töötute osakaal märgatavalt langenud.

Töötukassa abiga asus juunis tööle või alustas ettevõtlusega 5 050 inimest, võrreldes eelmise aasta juuniga on tööle rakendunute arv suurem. Juunis oli töötukassal vahendada 9 431 töökohta. Uusi tööpakkumisi lisandus kuu aja jooksul 5 333, võrreldes maikuuga lisandus juunis uusi tööpakkumisi veerandi võrra rohkem.