Möödunud aastal maksid Eesti elektritarbijad taastuvenergia tootjatele tasu kokku ligi 90 miljonit eurot. Selle maksmiseks koguti iga müüdud kilovatt-tunni eest lõpptarbijalt möödunud aastal koos käibemaksuga 1,25 senti. Sellel aastal tõstis Elering tasu 1,36 sendini kilovatt-tunni kohta.

Laekuvast tasust makstakse taastuvenergia tootjatele toetust. Praegu tehakse seda peaasjalikult 2016. aastal nii-öelda lõppenud toetusskeemi alusel. Taastuvenergia toetust 5,37 senti kilovatt-tunni kohta ja tõhusa koostootmise toetust 3,2 senti kilovatt-tunni kohta. Kokku 12 aastat.

Eleringi aasta algusest määratud taastuvenergia tasu peaks üldiselt katma ära aastased väljamaksed. Möödunud aastal seda kehtestades eeldas Eesti võrguhaldur, et taastuvenergia tootmine jääb 2019. aastaga võrreldes umbes samasse suurusjärku ja elektri kogutarbimine kasvab Eestis 1,14 protsendi võrra.

Reaalsuses aga taastuvenergia tootmine sel aastal tõusis ja samas koroonakriisi tingimustes elektri tarbimine langes.