Koos 15% riikliku kaasrahastamisega on koguinvesteering projekti täiendavaks rahastamiseks 216 miljonit eurot. Koos äsja allkirjastatud toetuslepinguga on Rail Baltic kolmes Balti riigis saanud EL-ist ja teistest riiklikest fondidest umbes 1,2 miljardi euro väärtuses toetusraha, teatas RB Rail.

Toetusrahad eraldati 2019. aasta CEFi transpordi üleskutse raames, mida haldab EL-i Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet (Innovation and Networks Executive Agency - INEA). Ühtekuuluvusriikidele projektikonkursil eraldatud kogu toetusraha väärtuseks oli 1,1 miljardit eurot ja konkurents riikide vahel oli suur. Selle raames on Rail Balticu koridor saanud suurima rahalise eralduse - 55% CEFi ühtekuuluvusfondi transpordi üleskutse 2019. aasta projektikonkursi kogumahust. Lisaks 184 miljoni euro suurusele EL-i toetusele Rail Baltica lõikudele Baltimaades, anti 422 miljonit eurot Poolas asuvatele Rail Balticu lõikudele.

CEF-komisjoni hääletuse kohaselt on Rail Balticu üldprojektile eraldatud ehitustöödeks 128 miljonit eurot ning tehniliseks projekteerimiseks ja planeerimistöödeks 88 miljonit eurot.

„Rail Baltic hindab tehnilisele projekteerimisele, planeerimisele ja ehitustöödele eraldatud lisaraha. Tänu sellele saame vajaliku rahastuse kogu valdkonnas toimuva üldprojekti põhitegevuseks selles piirkonnas ning lisarahastus tagab ka Rail Balticu ehitusetapi valmimise. Projekt on ette nähtud ehitustegevuse laiendamiseks kõigis kolmes riigis ja samuti taotletakse lisarahastust järgmisest CEFi transpordi üleskutsest,“ ütles Rail Balticu ühisettevõtte RB Rail AS juhatuse esimees Agnis Driksna.

Eesti majandus- ja taristuministri Taavi Aasa sõnul näitab täiendava CEF-i rahastuse saamine, kui oluline on Rail Baltica Euroopa jaoks. "Juba see, et Rail Baltica sai taotlusvooru kaudu saadaolevast summast rohkem kui pool, konkureerides kümnete teiste taotlejatega, näitab, kui hästi edeneb see projekt teistega võrreldes. Nüüd on meil Rail Balticuks lisarahastus, et tuua see inimestele lähemale, võimaldades meil oma piirkondlikke peatusi kavandada ja planeerida. Samuti saime lisaraha Muuga ja Ülemiste terminalide ning Muuga-Soodevahe raudtee muldkeha ehitamiseks. Siiski, tööd on veel palju ja isegi kui me Vanasadama trammiliinile raha ei saanud, tähendab see lihtsalt seda, et meil on rohkem aega selle kavandamiseks ning loodame järgnevate taotlustega edu saavutada," ütles Aas.