Paindlikumat töökorraldust on viimaste kuude jooksul oma töötajatele pakkunud 76 protsenti organisatsioonidest.

Uuringust joonistub välja, et enne eriolukorda võimaldati distantsilt töötamist pisut vähem kui igas neljandas ettevõttes (23 protsenti), kuid viimastel kuudel on suurem osa tööandjates pakkunud töötajatele võimalust teha tööd kodust. 29 protsenti ettevõtetest suunasid aga tervisekriisiga võitlemiseks lausa kõik oma töötajad kaugtööle.

Suuresti kavatsevad distantsilt töötamisega jätkata eelkõige need ettevõtted, kus oldi kaugtööga juba varem harjutud. Siiski on eriolukord loonud paremaid võimalusi väljaspool töökohta töötamiseks ka organisatsioonides, kus paindlik töökorraldus varem puudus. Pea igas neljandas ettevõttes (23 protsenti), kus kaugtöö võimalust enne ei kasutatud, kavatsetakse jätkata lähikuudel paindlikuma töökorralduse pakkumisega.

„Uuringust selgub, et lisaks töötajate tervise hoidmisele, aitab tööandjate sõnul paindlik töökorraldus neil kujundada paremat tööandja mainet ning värvata talendikamaid töötajaid," kommenteeris uuringut CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt. „Lisaks tõstab suurema vastutuse ja vabaduse töötajatele usaldamine nende motivatsiooni ja töö tulemuslikkust ning vabastab juhi kohaloleku kontrollimisest."

„Peamiseks kaugtöö võimaldamise takistavaks teguriks on aga tööandjate sõnul harjumus - nimelt on segavaks faktoriks just see, kui ettevõttes ei olda harjutud nii töötama," lisas Henry Auväärt. „Samuti kardetakse, et distantsilt töö tegemise rakendamine nõuab suuri tehnoloogilisi investeeringuid."

Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder lisab, et kaugtööga mitte harjunud organisatsioonides nähakse selles rohkem riske kui võimalusi „Näiteks kardetakse, et väljaspool töökohta töötamise lubamine tekitab meeskonnas osadele töötajatele pingeid ebaõigluse tunde tõttu ja inimeste juhtimine muutub oluliselt keerulisemaks."

„Lisaks on uuringust näha, et kaugtööga harjunud ettevõtetes hinnatakse eelkõige töö tulemust, mitte enam kellaajalist kohalolekut," lisab Kadri Seeder.

Palgainfo Agentuur küsitles koostöös Eesti suurima tööportaaliga CVKeskus.ee tööandjaid aprillis ja kordusküsitlus korraldati juunis. Tööandjate kevadises uuringus osales 698 organisatsiooni esindajat ja kordusküsitluses 589 tööandjat. Lisaks põhipalkade muutustele uuriti ka tööandjate värbamis- ja koondamisplaane, käibe ja kasumi muutusi ning taastumise prognoose, juhtide väärtusi otsuste tegemisel ning kaugtöö rakendamise mõjusid.