2018. aasta mais sõlmisid Nelja Energia suuromanik Vardar Eurus AS ja väikeaktsionärid aktsiate müügilepingu Eesti Energia tütarettevõttega Enefit Green. Tehingu hind küündis ligi 500 miljoni euroni.

Konkurentsiamet andis koondumisele loa 2018. aasta novembris.

Tehing ei meeldinud aga väiksematele energiafirmadele ja teiste seas ka Andres ja Oleg Sõnajalale. Konkurentsiameti otsuse vaidlustasid ELEON AS, aktsiaselts Eesti Elekter, Eurowind OÜ, Vaivara Tuulepark OÜ, Roheline Elekter AS, Aidu Tuulepark OÜ, Audru Tuulepark OÜ ja osaühing Estwind Energy. Tuuletehnoloogia liitu kuuluvad kaebajad nõudsid otsuse ühistamist ning koondumise mõjude kõrvaldamist konkurentsiameti poolt.

Halduskohus nõustus aga konkurentsiametiga ja otsus jäi muutmata.

Vaidluse põhisisuks oli küsimus, mida pidada koduturuks, kus koondunud Enefit Green AS ja Nelja Energia AS tegutsevad. Konkurentsiamet leidis, et elektrienergia tootmise ja hulgimüügi kaubaturg, kus koondumise osalised tegutsevad, hõlmab geograafiliselt ulatuselt vähemalt Eestit ja Soomet. Seda põhjusel, et elektrienergia hulgimüük Skandinaavias ja Baltikumis toimub valdavalt elektribörsi Nord Pool vahendusel.

Konkurentsiamet leidis, et Eestit ja Soomet hõlmavat kaubaturgu Enefit Green AS-i ja Nelja Energia AS-i koondumine selliselt ei mõjuta, et esineks alus koondumist konkurentsi kaitseks keelata. Kaebajate hinnangul ei arvestanud konkurentsiamet kõiki olulisi asjaolusid, et lugeda Eesti ja Soome üheks geograafiliseks turuks.

Kohus leidis, et reaalseks konkurentsiolukorraks on põhjendatud pidada seda, mis eksisteerib valdaval osal ajast. Valdaval osal ajast on Eesti ja Soome hinnad ühtlustunud ning seda põhjusel, et Eestis toodetud elekter on vabalt omandatav Soomes (elektrienergia ostjate poolt, kes müüvad seda tarbijatele) ja vastupidi. Ühtlustunud hind näitab ühtlasi seda, et Eesti ja Soome vahel on piisavad ülekandevõimsused, kuna vaid see saabki tingida ühtse hinna. Sellest tulenevalt on põhjendatud lugeda asjassepuutuvaks kaubaturuks elektrienergia tootmine ja hulgimüük Eestis ja Soomes, mida Enefit Green AS ja Nelja Energia AS koondumine oluliselt ei mõjuta.

Sõnajalgadel on 30 päeva aega, et otsus Tallinna ringkonnakohtusse kaevata.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid