Statistikaamet kogub andmeid ettevõtetelt, andmekogudest ja üksikisikutelt. Tänapäeval saab statistikaamet rohkem andmeid registritest kui küsimustike abil. Andmeesitajate töö lihtsustamine on endiselt ameti prioriteet ja üha enam püütakse saadud infot ettevõtjatele kasulikuks teha.

Andes andmeid, saad vastu teadmisi

Statistikaametil on valminud mitmeid rakendusi, mis võiksid ettevõtteid igapäevatöös aidata. Statistikaamet soovib, et saadud teave aitaks ettevõtjatel teha juhtimisotsuseid. Ettevõtted saavad juhtimisotsuste tegemisel toetuda eSTATis, juhtimislaudadel, palgarakenduses ja väliskaubanduse rakenduses kuvatavale infole.

  • Juhtimislaudadel näeb olulist riiklikku statistikat visualiseerituna ja rakendus on kättesaadav vaid paari klõpsuga. Kuna juhtimislaudadesse on koondatud konkreetse valdkonna olulisemad näitajad, siis väheneb nende andmete otsimisele või küsimisele kuluv aeg.
  • Väliskaubanduse rakenduses on andmed visualiseeritud ja teavet saab filtreerida kaubagrupi ning riigi järgi.
  • Kui ettevõtja esitab eSTATi kaudu palga või majandustegevusega seotud küsimustikke, saab ta vastu info, milline on tema palgatase või kasum võrreldes tegevusharu ja Eesti keskmisega.
  • Palgarakendus aitab aga võrrelda erinevate ametirühmade töötasusid ja töötajate arvu.


Andmeesitajate koormus peab vähenema

Statistikaamet soovib vähendada andmeesitajate koormust 10 000 tunni võrra aastas ja selle nimel nähakse vaeva ka edaspidi. Kuna andmeid ei koguta enam topelt, siis väheneb ettevõtete halduskoormus. See toetab statistikaameti eesmärki anda usaldusväärset ja tarbijasõbralikku teavet ning teha kiiret andmekaevet reaalajas.

Hea halduskoormuse vähendamise näide on EKOMARi küsimustik, kus kasutatakse eeltäidetuna ettevõtete majandusaasta aruannete andmeid. Andmeesitaja peab EKOMARi küsimustikku täites lisama vaid info, mida ei ole majandusaasta aruandes küsitud või mida ta ei ole seal esitanud. Täitmise lihtsustamiseks on küsimustik muudetud võimalikult sarnaseks majandusaasta aruandega. Sellega väheneb ettevõtte andmete esitamise koormus ja kaob dubleeriv andmekogumine.

Teadmine peitub detailides

Võrreldes majandusaasta aruandega kogutakse EKOMARiga detailsemaid andmeid. Seetõttu võib jääda arusaamatuks, miks küsitakse midagi, mille kohta ettevõtted harilikult andmeid ei kogu. EKOMARi küsimustik on loodud selleks, et saada detailsemaid andmeid ettevõtete finantsnäitajate kohta, mille põhjal hinnatakse Eesti majanduskasvu, määratakse toetusi ettevõtlussektoritele ja koostatakse ettevõtluse ülevaateid.

EKOMAR eeltäidetakse majandusaasta aruande andmetega, sest kvartaliküsimustikest saab vähem infot ja nelja kvartali summa ning aastaaruande andmed võivad erineda. Kui ettevõte ei esita majandusaasta aruannet õigeks ajaks või ei tee seda üldse, siis tuleb tal EKOMARis esitada rohkem andmeid. Kui esitada aruanne tähtajaks ja täita ka aastaaruande lisad, siis väheneb märkimisväärselt küsimustiku täitmisele kuluv aeg. Eeltäitmine võimaldab muuta aruandluse kasutajasõbralikumaks, aga kõiki küsimustikke ei saa tehnilistel põhjustel lihtsustada. EKOMARi põhiväljad on nii eeltäidetud kui võimalik. Kui ettevõte pole majandusaasta aruannet esitanud, tuleb tal teha käsitööd.

Teie andmed on turvalistes kätes

Statistikaameti kogutud andmete ainuke eesmärk on teha riikliku statistikat ja varustada ühiskonda oluliste näitajatega. Saadud andmeid ei anna amet kasutamiseks mitte ühelegi teisele asutusele.
Usaldusväärset statistikat on võimalik teha vaid kvaliteetsete andmete põhjal. Seetõttu on andmeesitajatel usaldusväärse statistika valmimisel ülioluline roll. Statistikaametile esitatud andmed on hoolikalt kaitstud ja neid kasutatakse ainult riikliku statistika tegemiseks.

Mida täpsemalt tehakse andmetega, mis jõuavad statistikaametisse? Kui rangelt need andmed on turvatud? Lähemalt saab lugeda statistikaameti peadirektori asetäitja Andres Kukkega tehtud intervjuust.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid