1. aprilli seisuga oli seni kõrgeimat palka teeninud avaliku sektori ametnik Tallinna ringkonnakohtu esimees Villem Lapimaa, kelle töötasu on 6745 eurot. Talle järgnevad peaminister Jüri Ratas ja riigikohtu esimees Villu Kõve, kes teenivad mõlemad 6661 eurot kuus.

Palgatabeli esikümnes on valdavalt kohtute esimehed. Sinna mahub aga ka maksu- ja tolliameti juht Valdur Laid, kes teenib 6500 eurot. Kümne hulgas on samuti sotsiaalkindlustusameti peadirektor Egon Veermäe, kelle põhipalk on 6300 eurot.

Esikümnest jäävad napilt välja politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher ning kaitseväe juhataja Martin Herem, kes teenivad vastavalt 6000 ja 5900 eurot.

Kõik ministrid peale peaministri teenivad 5662 eurot kuus. Sama suur on ka näiteks riigi peaprokuröri Andres Parmase ja õiguskantsler Ülle Madise palk.