Majandusnäitajate langust kogenud tööandjatel paluti prognoosida, millal taastuvad näitajad eelmise aasta tasemele. Üle poole ettevõtetest (54%) ennustas majandusnäitajate taastumist hiljemalt aasta jooksul. Neist pea iga kümnes (9%) tööandja prognoosib taastumist juba lähikuudel, 14% poole aasta jooksul ja pea kolmandik (31%) ettevõtetest eeldab, et näitajad taastuvad aastaga.

Pisut rohkem kui iga viies tööandja (21%) leiab, et taastumine võtab üle aasta, 3% kardab, et majandusnäitajad ei taastugi, ning 22% ei julgenud veel majandusnäitajate taastumist prognoosida.

„Kuigi ettevõtete majandusnäitajad on eelmise aastaga võrreldes jätkuvalt kehvemad, siis võrreldes aprillikuu uuringuga oli juunis tunduvalt vähem neid ettevõtteid, kus käive või kasum olid oluliselt langenud," kommenteeris küsitluse tulemusi Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder. „Kui aprillikuus oli käive ja kasum oluliselt langenud vastavalt 29%-l ja 32%-l tööandjatest, siis juunikuus tundis käibe olulist langust 19% ja kasumi olulist langust 20% ettevõtetest."

„Kümnendik tööandjatest tõi välja, et nende käive ja kasum on aastaga võrreldes hoopis kasvanud. Paremaid majandustulemusi näitasid sagedamini infotehnoloogia, ehituse ja elektritööde ettevõtted," märkis Kadri Seeder.

CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt lisas, et uuringus paluti tööandjatel hinnata ka meeleolusid, mis peegeldavad samuti majandusnäitajate paranemist. „Võrreldes aprillikuuga on meeleolud organisatsioonides muutunud märksa positiivsemaks - kui aprillikuus hindasid pooled tööandjad meeleolusid pessimistlikuks, siis juunikuus arvas kaks kolmandikku tööandjatest, et nende organisatsioonis on meeleolud pigem positiivsed ja optimistlikud."

„Meeleolude paranemist näitab ka ettevõtete kasvanud värbamisaktiivsus - aprillikuuga võrreldes avaldati juunikuus koguni 60% rohkem tööpakkumisi ja pakutavate ametikohtade arvu taastumine on jätkunud ka juulikuus," lisas Henry Auväärt.

Palgainfo Agentuur küsitles koostöös Eesti suurima tööportaaliga CVKeskus.ee tööandjaid aprillis ja kordusküsitlus korraldati juunis. Tööandjate kevadises uuringus osales 698 organisatsiooni esindajat ja kordusküsitluses 589 tööandjat. Lisaks põhipalkade muutustele uuriti ka tööandjate värbamis- ja koondamisplaane, käibe ja kasumi muutusi ning taastumise prognoose, juhtide väärtusi otsuste tegemisel ning kaugtöö rakendamise mõjusid.