Eesmärgist loobumise põhjusena tõi Putini pressiesindaja Dmitri Peskov välja „ebasoodsa konkjunktuuri“.

2024. aastaks viie maailma suurima majanduse sekka jõudmise ülesande andis Putin Venemaa valitsusele 2018.aasta maiukaasis. Eile aga allkirjastas president uue ukaasi, millega pandi paita Venemaa majanduse arengu eesmärgid aastani 2030. Selles ukaasis ei ole suuremate majanduste sekka pürgimisest enam sõnagi.

„Tõesti, ütleme nii, et rahvusvahelise majanduse konjunktuur on väga, väga ebasoodus. Ja on tarvis teha teatud muutused eesmärkides,“ teatas Peskov.

Veel eelmise aasta aprillis kinnitas Putin, et maailma viiesuurema majanduse sekka jõudmine on saavutatav. Toonane majandusminister Maksim Oreškin toonitas 2018. aasta mais, et jutt käib sisemajanduse kogutoodangu võrdlusest ostujõu alusel. Ta märkis, et Venemaa oli sel ajal võrdluses kuuendal kohal ning vahe neljandal kohal oleva Saksamaaga oli 4-5%.