Haridus- ja teadusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna juhataja Tarmu Kurm selgitas, et juhatuse liikme ennetähtaegse lepingu lõpetamise puhul on ette nähtud kuni kolme kuu palga suurune hüvitis.

Tombergi kuupalk oli mullu 3800 eurot, mis tähendaks hüvitisena kuni 11 400 eurot.

Tomberg kirjutas eile Facebookis, et tema viimane tööpäev Archimedeses on 10. augustil. „Selleks ajaks on üks osa sihtasutuse senistest tegevustest haridus- ja noorteametile üle antud ja need tegevused saavad jätkuda juba riigiametis. Selles pole midagi traagilist, samas on kurb, et kolm valdkonna sihtasutust peavad oma tegevuse seetõttu lõpetama," kommenteeris ta.

Juuni alguses võttis riigikogu vastu seadusemuudatused, millega luuakse SA Innove, SA Archimedese, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse ning Eesti noorsootöö keskuse baasil haridus- ja noorteamet. Ühtlasi viiakse ametisse ka rakendusliku iseloomuga tegevused haridus- ja teadusministeeriumist.

Neljas asutuses töötas enne ümberkorralduste algust umbes 550 inimest ja nendest vähemalt viiendik jääb töötuks. „Kui võrrelda töötajate arvu neljas senises asutuses ja ühes ametis, siis võiks vähenemine olla vähemalt viiendiku võrra. Kuna aga alles ettevalmistustegevused ja läbirääkimised käivad, siis praeguse seisuga konkreetseid arve ei ole pakkuda," ütles haridusministeeriumi kommunikatsioonijuht.

Haridus- ja noorteameti juhina asub tööle Swedbanki erinevaid valdkondi juhtinud Ulla Ilisson, kelle põhipalgaks saab olema 6900 eurot kuus. Ilissonist saab seega kõrgeima palgaga riigiametnik.