Praegu toodab ja jagab Tapal majadesse soojust ettevõte N.R. Energy. Ettevõte on Tapale ehitanud kuue miljoni euro eest katlamaju ja sellele kuulub ligi veerand linna soojatorustikku, mille väljaehitamine on firmale maksnud kaks miljonit eurot. Ülejäänud torustik kuulub linnale ja N.R. Energy on seda linnalt rentinud viimased 20 aastat. Paraku lõppeb torude rendileping linnaga augustiks.

Teades rendilepingu lõppemisest, plaanis Tapa volikogu kevadel korraldada järgmise lepingupartneri leidmiseks avaliku konkursi.

Üks päev enne seda, kui volikogu pidi konkursi väljakuulutamise üle otsustama, laekus volikogu kõigile liikmetele kiri N.R. Energylt. „Tapa valla volikogu liikmed, kes hääletavad sellise ebaseadusliku otsuse eelnõu poolt, võivad sooritada õigusrikkumise,” seisis selles.