Selle töönädala viimased päevad on maailma finantsturgudele toonud külmetushaiguse märke. Kõvasti rallinud tehnoloogiaaktsiad langevad, aga kuld lööb rekordeid. Eesti kohustuslike pensionifondide aktsiainvesteeringutest on esikohal USA, siis tulevad Eesti, Suurbritannia ja Jaapan. USA volatiilsus ongi suuresti esimese kvartali tulemuse taga.

"Langus oli tegelikult seotud asjaoluga, et meie fondid on väga tugevalt omavahel seotud maailmaturu hindadega. Maailmaturgu tabas esimese kvartali lõpus väga tugevalt koroonakriis. Aktsiabörsid said väga tugevalt sellest mõjutatud. Meie fondidel on 90 protsenti investeeringuid Eestist välja," ütles finantsinspektsiooni juhatuse liige Siim Tammer.

Kodumaistesse aktsiatesse on kohustuslikud pensionifondid investeerinud ühtekokku sada miljonit, mis moodustab vaid kaks protsenti kõigist investeerinutest. Aktsiatest suurem osakaal on võlakirjainvesteeringutel ja Eesti võlakirju on kaheksa protsendi jagu. Aasta esimest kvartalit mõjutasid peale turujõudude muudki asjaolud.

"Esimene asi on see, et pensionifondide haldustasud on aastaga sisuliselt pooleks kukkunud nende OSCE riikide pensionisüsteemide keskmiste juurde või veidi isegi alla selle. Teine asi, mis esimesele kvartalile mõju avaldas, et fondivalitsejate nii-öelda dividendimaksed on esimeses makses ja tulumaksu kulu läheb esimesse kvartalisse, ja kolmas asi on fondivalitseja oma osakud," rääkis LHV juhatuse liige Joel Kukemelk.