Aasta varasemaga võrreldes vähenes müügitulu 1,5% ning puhaskasum 74,7%. Tunamullu oli ettevõtte puhaskasum 19,5 miljonit eurot.

Ettevõte kirjutab eelmise aasta majandusaasta aruandes, et nende põhieesmärk on metskonna loomine metsakinnistute ostmise kaudu. Tänaseks on ettevõte 31 400-hektarilise metsafondi üldpindalaga üks suuremaid metsamaa omanikke Eestis. Metsafond on kujunenud erametsade kokkuostu teel. Ostustrateegias on olnud olulisel kohal metsamaa kontsentreerimine võimalikult ühte
piirkonda.

Majandusaasta lõpuks oli kinnistute pind kokku 31 400 hektarit, millest metsamaid oli 26 100 hektarit. 2018. aastal oli kinnistute kogupind 28 300 hektarit ja sellest metsamaid 23 400 hektarit.

2019. aastal soetati 3 300 hektarit kinnistuid 11,937 miljoni euro eest, 2018. aastal 3 500 hektarit 13,265 miljoni euro eest.

Puidu tagavara suurenes eelmise aastaga võrreldes 389 000 tihumeetrit ja oli 2019. aasta lõpuks 3, 210 miljonit tihumeetrit, 2018. aasta lõpus 2, 821 miljonit tihumeetrit. Kogu puidu tagavarast oli raiutavat metsa 2019. aastal 1, 508 miljonit tihumeetrit ja 2018. aastal 1, 465 miljonit tihumeetrit.

Aruandeaastal raiuti ja müüdi 212 000 tihumeetrit metsamaterjali ja toodeti ning müüdi 193 000 rm haket. 2018. aastal oli metsamaterjali raie ja müük 202 000 tihumeetrit, mis oli 10 tuhande tihumeetri võrra väiksem võrreldes aruandeaastaga. Puiduhaket toodeti ja müüdi 2018. aastal 196 000 tihumeetrit.

"Seoses tootmismahtude kasvuga suurenesid ka sisseostetud teenustööde mahud, sest oma ettevõtte metsatöömasinatest ja metsaveo autodest jäi väheseks. Toodang müüakse Eestis. Peamisteks ostjateks on Eestis tegutsevad suuremad puidutöötlemise ettevõtted," seisab ettevõtte majandusaasta aruandes.