Kas te olete pidanud töötama koos inimestega, kes ei ole oma ametis sugugi nii head kui nad seda ise arvavad? Statistiliselt on need inimesed pigem mehed. Ja nagu kinnitab Chamorro- Premuzic, hindavad mehed ennast tavapäraselt kõrgemalt kui naised. Ja sestap tõusevad nad ka karjääriredelil kiiremini. „Sest parim viis panna teised inimesed uskuma, et sa oled parem kui tegelikkuses oled, on seda ise uskuda," rääkis Chamorro- Premuzic. „Ja mida vähem sa enda puudusi märkad ja tunnistad, seda suuremad on su võimalused liidriks tõusta," märkis ta.

Chamorro- Premuzici sõnul arutletakse tavapäraselt naiste vähesuse üle juhtimises, kuid oluliselt suurem probleem on tema kinnitusel fakt, et suurem osa juhte on ebakompetentsed. Olgu see siis äris või poliitikas, mõjutavad sellised juhid väga negatiivselt oma järgijaid ja alluvaid. Tulemuseks on madal pühendumus, usaldus ning tootlikkus, lisaks kõrge läbipõlemine ning stressitase.

Chamorro- Premuzici kinnitusel ei peaks me endalt küsima, miks juhirollis on vähe naisi, vaid hoopis seda, miks nii paljud ebakompetentsed mehed liidriteks saavad?

Kolm peamist põhjust

Chamorro- Premuzici uuringud näitavad, et sellel on kolm peamist põhjust.

Neist esimene on meie võimetus teha vahet enesekindlusel ning kompetentsusel. Me kipume eeldama, et enesekindlatel inimestel on ka suurem juhtimispotentsiaal. Paraku on aga nii, et nagu kõikides andekust puudutavates asjades, ei kattu ka juhtimises enesekindlus ehk see, kui andekaks inimesed end mingil alal peavad kompetentsuse ehk sellega, kui head nad sellel alal tegelikult on.

Teise põhjusena tõi Chamorro- Premuzic välja meie karismaatiliste inimeste eelistamise. Meile meeldivad juhid, kes on võluvad ja meelelahutuslikud, kuigi me kõik teame, et efektiivse juhi ning stand-up koomiku vahel on suur vahe. Ta kinnitas, et tegelikult on parimad juhid tagasihoidlikud, isegi igavad.

Sestap neist ka filme ei vändata. Kujutage näiteks ette filmi Angela Merkelist: ärkab hommikul, sööb mehega lõunat, käib korralikult ette valmistatud kohtumistel, laseb teistel inimestel ilma neid katkestamata rääkida, langetab ratsionaalseid otsuseid ning temaga ei ole seotud ühtki skandaali. Ja kontrastina on suur hulk karismaatilisi kahtlase minevikuga juhte, kes kokkuvõttes nii organisatsioone kui riike ruineerivad.

Ning kolmandaks ei suuda me vastu panna nartsissistlike inimeste ahvatlustele: suurte visioonidega inimestele, kes ka meid endid eneseimetlusse mässivad. Oleme alati kuulsaid inimesi imetlenud, kuid meie imetlus ennast imetlevate inimeste vastu on aastakümnete vältel kasvanud. Kui asi samas tempos jätkub, vaatavad järgmised põlvkonnad tagasi ning ütlevad Kim Kardashiani ning Kanye Westi kohta: „Oh, küll nad olid tagasihoidlikud".

Chamorro- Premuzic tõi välja, et suur osa populaarsetest nõuannetest juhiks pürgimisel toetab just eneseimetlust: „Armasta ennast; ära muretse sellepärast, mis teised sinust arvavad; kui usud, et oled suurepärane, siis oledki". Paraku toob see kaasa selle, et juhid ei tunneta oma piiratust ning on endaga põhjendamatult rahul

„Neile tundub, et neil on juhirollile õigus ning neil puudub empaatia ning enesekontroll, mistap nad käituvad vääritult ning võtavad põhjendamatuid riske," rääkis Chamorro- Premuzic, kinnitades, et parimad juhid suudavad eneseimetlust kontrolli all hoida. Nad hoolivad teistest inimestest, sh oma oma mõtetes. Neile läheb korda nende maine, mistõttu nendega ei ole seotud skandaale.

Kuidas siis ebakompetentsed mehed juhi kohalt eemal hoida?

Esmalt tuleb silmad lahti hoida ning valida juhid nende omaduste järele, mis tõepoolest heale juhile vajalikud on. Ehk selle asemel, et edutada inimesi, kes on enesekindlad, nartsissistlikud ning karismaatilised, peaksime karjääriredelil edasi aitama inimesi, kes on kompetentsed, tagasihoidlikud ning väärikad. See toob omakorda kaasa selle, et suureneb naisjuhtide hulk, sest uuringud kinnitavad, et just naised näitavad paremaid tulemusi, kui mõõdetakse kompetentsi, alandlikkust ja väärikust.

Kuid kokkuvõttes parandame me oluliselt juhtimise kvaliteeti.

Teine lahendus on see, et usaldame vähem oma instinkte. Meile meeldib intuitsioon, kuid suurem osa inimesi ei ole nii intuitiivsed, kui ise arvavad. Selles osas on intuitsioon sarnane huumorimeelele. 90% inimestest arvavad, et neil on väga hea huumorimeel. Paljud aga tegelikult suudavad nalja teha? Neid on oluliselt vähem.

Ehk tuleks vähem tugineda tööintervjuul saadud või meediast jäänud muljele, kuna see peegeldab vaid meie enda veendumusi ja eelarvamusi. Isegi parimate kavatsustega on keeruline neid eirata. Sest mida rohkem püüad konkreetset mõtet alla suruda, seda tugevamalt see esile kerkib.

„Kui tahame juhtide kvaliteeti parandada ning rohkem naisi juhikohtadel näha, siis viimane asi oleks naiste valimisel oma standardeid allapoole lasta," rääkis Chamorro- Premuzic. See tähendab, et me ei tohi oodata ja tahta, et naised käituksid ebakompetentsete meeste sarnaselt: teeskleksid, vaatamata oskuste puudumisele ametikoha vastu võtaksid, ennast upitaksid või enda isiklikke huve esiplaanile seaksid. Samuti tähendab see, et me ei tohi välja praakida mehi, kes ei haaku meie arheotüüpidega mehelikust juhist.

„Kui me valikus neid põhimõtteid rakendame, siis saame lõpuks paremad juhid. Aga peame alustama endast, oma valikukriteeriumitest," kinnitas Chamorro- Premuzic.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid