Koroonaviirusest tingitud eriolukord ja piirangud kahandasid tänavu II kvartalis Ekspress Grupp käivet viiendiku võrra, kuid ettevõte suutis tänu kulude kärpimisele teenida kasumi.

Ekspress Grupi tiese kvartali käive kahanes aatsaga viiendiku võrra 13,9 miljoni euroni. Suurima osa Ekspress Grupi müügist andsid digitaalsed tulud: juuni lõpu seisuga moodustasid digitaalsed tulud 68% kontserni meediasegmendi müügituludest ning 46% kontserni kogukäibest. Eelmise aasta esimesel poolaasta lõpuks olid vastavad numbrid 66% ja 42%.

Ekspress Grupi kasum enne intresse makse, kulumit ja amortisatsiooni (EBITDA) oli II kvartalis 1,65 miljonit eurot, mis on 0,01 miljonit eurot rohkem võrreldes 2019. aasta sama ajaga. Kontsern teenis II kvartalis puhaskasumit 0,58 miljonit eurot, mida on võrreldes 2019. aasta sama perioodiga 0,23 miljonit eurot enam. I poolaasta kahjumiks kujunes 0,16 miljonit eurot, mis on 0,10 miljonit eurot vähem võrreldes eelmise aastaga.

Ekspress Grupi juhatuse esimehe Mari-Liis Rüütsalu sõnul mõjutasid II kvartali tulemust oluliselt koroonaviiruse levikuga kaasnenud kriisikuud ja majanduskeskkonna üldine halvenemine. „Müügitulu 20%-line langus tuleneb peamiselt reklaamitulude ja trükiteenuste müügitulude vähenemisest. Kõige enam mõjutas eriolukord Läti piletimüügiplatvormi tegevust ja reklaamimüüki digitaalsetel väliekraanidel nii Eestis kui ka Lätis - nende valdkondade müügitulud olid II kvartalis minimaalsel tasemel. Kriisile reageerimiseks vähendasime kulubaasi ja taotlesime erinevaid riiklikke abimeetmeid, et hoida ära töötajate koondamisi ning parandada ettevõtte finantspositsiooni,“ rääkis Rüütsalu.

II kvartalis kasvas tugevalt Ekspress Grupi meediaväljaannete digitellimuste hulk ja jõudis Balti riikides kokku 63 000 tellijani, mis 26% enam võrreldes 2019. aasta lõpu seisuga. 2020. aasta II kvartali lõpuks moodustas Ekspress Grupi väljaannete digitellimuste arv Eestis 53% Eesti Meediaettevõtete Liidu poolt avaldatavast kogu turu mahust. „Digitellijate kasv näitab selgesti, et suudame pakkuda oma lugejatele nii tava- kui ka kriisiolukorras usaldusväärset ajakirjandust. Trendile annab hoogu kogu maailmas toimuv digipööre, mille käigus on tarbijad järjest rohkem valmis maksma hea sisu eest,“ märkis Rüütsalu.

Grupp suutis vaatamata kriisikuudele parandada likviidsust. I poolaasta lõpuks oli Ekspress Grupil rahalisi vahendeid 6,3 miljonit eurot võrreldes 1,5 miljoni euroga eelmisel aasta sama perioodi lõpus. „Likviidsuspositsiooni hoidmine on meile oluline, kuna koroonamõjudest tingitud kriisi edasine ulatus on veel teadmata,“ lisas Rüütsalu.