Lugejate küsimused jagunesid suures osas kaheks - reisimisega seonduvad teemad ja täpsustavad küsimused karantiininõuetele.

Välisministeerium rõhutas ka, et kõikidele inimestele, kelle küsimustele ei oska nad ööpäevaringselt töötaval infotelefonil koheselt vastata, helistatakse alati tagasi.

  • Esimeses jaos vastab välisministeerium reisimisega seonduvale.


Ostsime lennupiletid Malagasse algusega 08.08 Air Baltic kodulehelt enne, kui nö teine laine Hispaanias pead tõstma hakkas. Kas meil on õigus piletiraha tagasi küsida, kuna viirus on Hispaanias juba laialt levinud ning sealt tulles peab jääma eneseisolatsiooni või peame leppima lennufirma poolt pakutava kinkekaardiga?

Välisministeerium soovitab vältida reisimist riikidesse, kus nakatunuid on 100 000 elaniku kohta 16 või enam. Praeguste andmete järgi on nende seas ka Hispaania ning Hispaaniast Eestisse naastes kehtib reisijatele liikumisvabaduse piirang. Uute andmetega nimekirja uuendatakse igal reedel välisministeeriumi koduleheküljel. Mitmed lennuettevõtted on klientidele vastu tulnud ja pakkunud reisi edasilükkamise võimalust, reisi vääringus kinkekaarte või piletite tagasimüügivõimalust. Soovitame hoolikalt tutvuda soetatud lennupiletite müügitingimustega, võtta ühendust lennufirmaga ja vajadusel pöörduda tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametisse, kust saate täpsemat infot oma tarbijaõiguste kohta.

Ostsin lennupiletid möödunud talvel Tallinn-Frankfurt-Faro 2020 septembrisse. Samuti maksin hotelli eest. Nüüd kipub corona segadust tegema. Mida soovitate - kas minna või olla kodus?

Portugal on hetkel nende riikide seas, kuhu välisministeerium soovitab kõrge nakkuskordaja tõttu reisimist vältida (31.07 seisuga 100 000 elaniku kohta 30,2). Lõpliku otsuse reisile mineku osas peate kõiki asjaolusid arvestades tegema siiski ise. Juhime aga tähelepanu, et seoses kõrge nakatumiste arvuga võib lennufirma ootamatult lennud tühistada ja riik lühikese ette teatamisega kehtestada uusi piiranguid, samuti kehtib Portugalist tulijatele hetkel Eestisse jõudes 14-ks päevaks liikumisvabaduse piirang.

Mis saab kui reisil olles olukord muutub ehk et minnes nt hilisemat karantiinikohustust polnud, aga tagasituleku ajaks on?

Liikumisvabaduse piiranguga riikide nimekirja uuendatakse järgmise nädala kohta igal reedel välisministeeriumi kodulehel. Juhul, kui reisilt naastes on olukord muutunud ja riigi nakatumiskordaja järgi kehtib riigist saabujale liikumisvabaduse piirang, olete sunnitud piirangust kinni pidama. Täpsemat infot liikumisvabaduse piirangute kohta jagab politsei-ja piirivalveamet.

Kas lennud Montenegrosse augustis toimuvad või pigem ei? Millegipärast pole välisministeeriumi nimekirjades kuskil Montenegrot, kuigi info tuleb otsides välja. Kas lennufirma saab ikkagi loa lennata, kuigi olukord seal tegelikult päris hull ja mis saab sellisel juhul pileti hüvitamisest?

Montenegro kuulub praeguste andmete järgi kõrge haigestumisriskiga riikide hulka. Otselennuliinide avamine nendesse riikidesse on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi korraldusega keelatud kuni 31. augustini. Liini avamiseks peab haigestumise määr olema 25 või vähem inimest 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul. Sihtriikide epidemioloogilise olukorra vaatab MKM üle regulaarselt ning avab või piirab lennuliinide avamist vastavalt viiruse levikule. Täpsemate küsimuste korral lennuliikluse piirangute kohta soovitame pöörduda majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumi poole.

Millal avatakse piir Venemaaga ning kes ja kuidas seal vahet hetkel liikuda võib?

Hetkel on keeruline prognoosida, millal Eesti ja Venemaa vaheline piiriületus endisel kujul taastub. Piiride avamine sõltub muuhulgas ka epidemioloogilisest olukorrast. Üldjuhul on Venemaa piirid välismaalastele sisenemiseks suletud. Venemaa elamisloaga või Euroopa Liidu territooriumil elavad Venemaa kodakondsusega isikud saavad Venemaale siseneda ühel korral kuus.

Samas on hulk isikuid, kellele sissesõidukeeldu ei kohaldata: rahvusvahelisi autovedusid teostavad autojuhid; lennukite, mere- ja jõelaevastiku ekipaažid; rahvusvahelisi raudteevedusid teostavate rongikoosseisude töötajad; isikud, kellele on väljastatud viisa seoses lähisugulase surmaga ja isikud, kes elavad alaliselt Vene Föderatsioonis. Lisaks võivad Venemaale siseneda ka välisriikide sportlased ja treenerid; isikud, kes tulevad ravile või haigete sugulaste eest hoolitsema ja kõrge kvalifikatsiooniga spetsialistid (viimasel kahel puhul ühekordne sissepääs).

Venemaalt saavad Eestisse tulla Eesti elamisluba omavad isikud, samuti ka isikud, kellele on erandkorras väljastatud viisa (Eestisse lähisugulase matusele tulemiseks vms).

Transiit läbi Venemaa ei ole lubatud.

Kuna pannakse nimekirja Vietnam, kui riik, kuhu võib minna ja kust võib tulla? Kordaja seal ju palju madalam kui enamuses Euroopa riikides.

Kolmandate riikide nimekiri lähtub Euroopa Liidu Nõukogu suunistest. Eesti on kokkulepitud nimekirja rakendanud täismahus (st Eestisse võivad tulla Alžeeria, Austraalia, Gruusia, Jaapani, Kanada, Maroko, Lõuna-Korea, Rwanda, Tai, Tuneesia, Uruguay ja Uus-Meremaa elanikud). Nimekirja ülevaatamine EL tasandil toimus eile (neljapäeval 30.07) ja muudatused, kui selliseid peaks kokku lepitama, avaldame välisministeeriumi lehel täna, reedel 31.07.

Millises olukorras tuleb Eesti riik Eesti kodanikule välismaal appi, et ta tagasi kodumaale tuua?

Eesti riik aitab välismaal hättasattunud kodanikke iga päev väga erinevate probleemide korral ennekõike Eesti välisesinduste ja aukonsulite kaudu, aga üha sagedamini ka EL liikmesriikide saatkondade vahendusel asukohariigis. Konsulaarabi käigus antakse abivajajale infot edasiseks tegutsemiseks, nõustatakse suhtlemisel kohalike ametiasutustega, abistatakse kontaktide otsimisega, vahendatakse suhtlust lähedastega Eestis, toetatakse dokumentide kättesaamisega (sh väljastatakse vajadusel ühekordselt kasutatav reisidokument tagasi Eestisse pöördumiseks).

Kellelegi eraldi välismaale appi minemine võib tulla kõne alla mõnes kriisisituatsioonis, kus on alust karta, et inimese elu või tervis on tõsises ohus (näit. kui on vajalik korraldada meditsiiniline transport raskelt haigestunu või kriitilises seisundis isiku tagasitoomiseks Eestisse).

  • Teise suure küsimusteringi moodustasid karantiiniga seotud teemad.


Saabudes ühel päeval riigist, kust tulles peab jääma kaheks nädalaks isolatsiooni, on mul lubatud järgmisel päeval sinna tagasi lennata? Lendude vahel viibin isolatsioonis. Olen Eesti kodanik, kuid töötan välisriigis.

Selliselt liikumise sooviga palume pöörduda Politsei- ja Piirivalveametisse (ppa@politsei.ee) ja täpsustada, kas ja kuidas on taoline lendamine lubatud. Üldjuhul tuleks siiski 14 päeva isolatsioonis veeta ja alles seejärel saab kas Eestis reisida või siit lahkuda.

Kust tulles peab jääma kaheks nädalaks isolatsiooni?

NB! Tasub tähele panna, et olenemata riigist tuleb karantiinis olla kõigil Eestisse saabuvatel kodanikel ja elanikel, kel on haigustunnused.

Karantiini peab jääma, kui kordaja on üle 16, aga mõne riigi puhul oli vahepeal jäetud kahe palli jagu" eksimisruumi nagu Austria ja Šveits, kus kordaja oli suurem aga karantiini jääma ei pidanud. Milline on olukord nüüd?

Esmakordselt rakendus eelmise nädala puhul Vabariigi Valitsuse korralduses nr 172 p 13, mille kohaselt Austriast ja Šveitsist saabujatele eneseisolatsioon ei kohaldunud, kuigi mõlema riigi nakatumiskordaja on üle 16. Tänase (31.07) seisuga on nii Austria kui Šveits riikide hulgast, kust tulijatele on karantiin kohustuslik.

Kas eesti kodanik peab nn. kolmandast riigist reisilt tulles jääma karantiini, kui seal riigis (näiteks Türgi, Jeemen, Mosambiik) on nakkuskordaja alla 16, aga välismininisteeriumi lehel seda riiki mainitud ei ole. Miks ei ole?

Välisministeeriumi lehel on väljas nö positiivne nimekiri, st loetelu riikidest, kust reisijaid lubatakse Eestisse. Samuti on väljas nimekiri isikute kategooriate kaupa, kes Eestisse saavad siseneda (õppima või tööle tulijad jt). Kõikidest riikidest, mida lehel nimeliselt välja toodud ei ole, saabujad peavad 14 päevaks isolatsiooni jääma. See on lehel ka kirjas, et kõik Eestisse saabuvad isikud, kes alustasid reisiteekonda riikidest või läbisid riike, mille kohta andmed puuduvad või koroonaviirusesse nakatunute suhtarv on suurem kui 16, peavad oma liikumisvabadust Eestisse jõudes piirama.

Millised kohustused laienevad samas elukohas elavatele lähikondsetele (nt kodust lahkumise keeld), kui Eestisse tuleb Rootsi kodanik? Rootsi kodanikule kehtib isolatsioonikohustus 14 päeva alates Eestisse sisenemisest, kuid kas samas majapidamises elavad isikud peavad samuti 14 päeva olema isoleeritud?

Vastas terviseamet: Rootsist tulnud kodaniku perekonnale ei laiene automaatselt eneseisolatsiooni kohustus. Küll aga tuleb tähelepanelikult jälgida oma tervislikku seisundit. Kui isolatsioonis viibival isikul või tema lähikondsetel peaks avalduma sümptomid, tuleb ka teistel isolatsiooni jääda.

Kui saabun Eestisse kõrge nakatamisega riigist, kuid olen andnud COVID-19 testile negatiivse tulemuse 48 tunni jooksul, kas pääsen eneseisolatsioonist?

Politsei- ja piirivalveamet on vastanud küsimusele "Kas negatiivne koroonatest vabastab liikumisvabaduse piirangust?" oma kodulehel eitavalt: negatiivne test ei vabasta isolatsiooninõudest.