Juba juulikuu alguses avaldatud teise kvartali reisijate statistika näitas, et 2019. aasta sama kvartaliga võrreldes vähenes sel aastal ettevõtte reisijate arv perioodil aprill-juuni 85% võrra ning veetud kaubaveoühikute arv 13% võrra, kuna paljude ettevõtte liinide tegevus oli enamuse kvartalist ajutiselt peatatud. Kuna aprillis ja mais oli poolte ettevõtte laevade opereerimine peatatud, pea terve kvartali jooksul kehtisid ettevõtte koduturgudel erinevad reisipiirangud ning alles juunikuus oli märgata vähemalt mõningast normaalse tegevuse taastumist, kukkusid ettevõtte reisijatearvud kvartalis seninägematu 99% võrra ettevõtte Läti-Rootsi liinil, 97% Eesti-Rootsi liinidel, 93% Soome-Rootsi liinidel ning 77% Eesti-Soome liinidel. See osa ettevõtte laevastikust, mis kvartalis opereerimist jätkas, vedas kvartali jooksul peamiselt kaupa.

Enim vähenes veetud kaubaveoühikute arv Läti-Rootsi liinil, kus 2020. aasta teises kvartalis veeti mullusega võrreldes 89% vähem kaupa, ning Eesti-Rootsi liinidel, kus mullusega võrreldes veeti teises kvartalis 25% võrra vähem kaupa, kuna kahe riigi vahel opereeris tavapärase kolme laeva asemel vaid üks.

Käive tuli oodatust parem

Kõiki muudatusi ettevõtte tegevuskeskkonnas ja tegevuses ning reisijatearvu märkimisväärset langust silmas pidades on Tallink Grupi teise kvartali lõpuks saavutatud 65 miljoni euro suurune käive oodatust parem (256 miljonit eurot 2019. aasta teises kvartalis), kuigi eelmise aasta sama perioodiga võrreldes on käive 75% võrra langenud. Käibe languse põhjustasid eelkõige 82% võrra vähenenud kaupluste ja restoranide segmendi käive (sealhulgas parda ja kalda restoranides ja kauplustes), 81% võrra vähenenud piletimüügi käive, 29% võrra vähenenud kaubaveo segmendi müük ning 96% võrra vähenenud hotellide segmendi müük.

Puhaskahjumiks kujunes 27,4 miljonit eurot

Hoolimata COVID-19 laastavast mõjust, saavutas kontsern kvartali lõpuks positiivse EBITDA, mis küündis 2,4 miljoni euroni (51 miljonit eurot 2019. aasta teises kvartalis). Teise kvartali puhaskahjum aga ulatus kokkuvõtteks 27,4 miljoni euroni (puhaskasum 14,9 miljonit eurot 2019. aasta teises kvartalis).

Kuigi ettevõtte käive langes teises kvartalis kokku 75% võrra, siis aitasid tugev kulude kontroll, otsustav tegevus ettevõtte tegevuskulude vähendamiseks ning ettevõtte koduturgude valitsuste toetused ettevõtte müügikulu kvartalis samuti vähendada 56% võrra, mis omakorda aitas vähendada kvartali kogukahjumit.

Personalikulud vähenesid 30 miljoni euro võrra

Lisaks vähenesid kvartalis ettevõtte personalikulud 30 miljoni euro võrra, osaliselt laevapereliikmete tööaja ning sellest lähtuvalt ka töötasude vähendamise tulemusena ning osaliselt tänu Eesti Vabariigi valitsuse poolt loodud ajutisele palgatoetusmehhanismile. Personalikulude vähenemisele aitasid täiendavalt kaasa Rootsi ja Läti valitsuste erinevad palgatoetused.

Kvartali jooksul maksti kontsernis ühekordseid koondamistasusid kokku summas 1,9 miljonit eurot. Koondamiste mõju kontserni eelarvele avaldub selgemalt selle aasta neljanda kvartali tulemustes.

Kuigi investeeringuid selle aasta teises kvartalis piirati ning vähendati, tegi ettevõte siiski kvartali jooksul kokku 14 miljoni euro ulatuses investeeringuid. Muuhulgas investeeriti uue ro-pax laeva Sailor ostu, toodi aasta lõpust varasemaks Silja Serenade dokkimine ja tehnilised tööd ning avati neli esimest Burger King’i restorani Eestis.

Teine kvartal oli ennolematu

„2020. aasta teine kvartal oli periood, mis oli COVID-19 pandeemia puhkemise ja leviku tõttu täiesti enneolematu nii meie ettevõtte, kui kogu maailma ajaloos. Nagu oleme ka varasemalt öelnud, siis sai just globaalne turismisektor pandeemia tõttu esimese ja kõige valusama löögi, seega ei üllata meie täna avaldatud majandustulemused selle perioodi kohta kindlasti kedagi,“ kommenteeris majandustulemusi Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

„Kuigi esimene kvartal andis lootust positiivseks aastaks ning vaid kvartali kaks viimast nädalat jäid pandeemiast tingitud eriolukordade löögi alla, siis teine kvartal osutus täpselt esimese peegelpildiks ning vaid kvartali kaks viimast nädalat tõid veidigi leevendust ja esimesi positiivseid arenguid pärast reisipiirangute kaotamist,“ lausus Nõgene.

„Arvestades viimase viie kuu ebastabiilsust ja raskusi, on meie teise kvartali tulemused isegi marginaalselt paremad kui me ootasime, kuid loomulikult pole need tulemused ligilähedasedki sellele, mis me endale eelmise aasta lõpus eesmärgiks seadsime. Praegusel keerulisel ajal tuleb aga keskenduda, positiivseid lahendusi otsida ja tegutseda. Tallinkis oleme me teise kvartali jooksul väga keerulistes tingimustes planeerinud ja turule toonud mitmeid uusi ajutisi liine ja erireise, mis on meie klientide poolt väga hästi vastu võetud. Kõigi meie kontserni ettevõtete kiirus, paindlikkus ning kiire otsustamine ja tegutsemine on meile kolmanda kvartali alguseks andnud tugeva konkurentsieelise,“ lisas Nõgene.

„Praegusel hetkel keskendume me selle aasta suveperioodi reiside võimalikult edukale ellu viimisele ning valmistame ette eeloleva sügistalve liine ja graafikuid vastavalt kõikvõimalikele erinevatele stsenaariumitele. Kuna ebakindlus pandeemiaolukorra arengute tõttu on jätkuvalt suur, siis on oluline, et oleksime valmis tegutsema paindlikult, kiiresti ning valmis ellu viima ükskõik millise stsenaariumi baasil tegevusi. Viimased kuud on juba näidanud, et oleme ettevõttena võimelised ja valmis vajadusel alustama tegevust uutel liinidel väga kiiresti ning oleme täna oma tegevuses paindlikumad kui eales varem,“ ütles Nõgene.