Meredith Belbin hakkas 70ndatel uurima, mis teeb meeskonnad edukaks. Tänaseks on tema nimi saanud sünonüümiks meeskonnarollide teooriale. "Kes on vähegi kokku puutunud ettevõtete ja meeskondade juhtimisega või juhtimis- ja meeskonnatööteooriatega, on valdavalt ka kuulnud sõna Belbin, kuigi paljud ei pruugi teada, mis see täpselt on," räägib KoostööKunstiKool Belbin Eesti asutaja ja treener Mats Soomre, kes on läbi viinud üle tuhande juhtimis- ja meeskonnatööteemalise koolituse.

Mats Soomre sõnul kui sa teed liiga pikalt tööd, mis sinu tugevustega ei sobi, siis pole see ei meeldiv ega kasulik ei ühele ega teisele poolele. Kui aga leiad selle õige rolli ja teed seda, mis sulle meeldib ja sobib sinu tegelike tugevustega, on ka hoopis teine tunne mõlemal poolel.

Maailma üks tuntumaid ja praktilisemaid mudeleid, millega mõõta inimeste tugevusi on just nimelt Belbini meeskonnarollide mudel. Belbin mõõdab seda, mida me teeme, mitte seda, kes me oleme - teisisõnu käitumiseelistuste analüüs. Belbin mõõdab inimeste tugevusi 9 skaalal ehk üheksa meeskonnarolli abil - Innovaator, Hindaja ja Asjatundja (kes on väga tugevad mõtlejad); Teostaja, Viimistleja ja Kujundaja (kes on väga võimekad tegutsejad); Koordineerija, Võimaluste otsija ja Meeskonnatöötaja (kes on väga head inimestega tegelejad)

Innovaatori jaoks raame ei ole

"Näiteks Innovaatori äratundmine eeldab seda, et selles meeskonnas üldse võimaldatakse Innovaatoril oma tugevusi ideede genereerijana näidata. Tugev Innovaator on inimesena pigem tagasihoidlik ja hästi tugev mõtleja, kes vajab meeskonnas head positiivset õhkkonda. Ta on oma olemuselt introvertne," toob Soomre näite." Aga see, et keegi on introvertne, ei tähenda, et ta oleks kohe Innovaator."

Küll aga pole ka päris korrektne öelda, et inimene on ainult Innovaator, sest iga inimese tugevusi saab kirjeldada läbi mitme rolli."Just 9 skaalal mõõtmine annab parima ülevaate nii tugevustest, lubatud nõrkustest kui ka varjatud, keskmise tugevusega meeskonnarollidest. Tavapäraselt on kõigil meist 2-3 on tugevat ja 2-3 keskmise tugevusega meeskonnarolli.

Ja kõigil meist on ka 2-3 meeskonnarolli, mis jäävad selgelt nõrkuste poole peale," selgitab Soomre. „Belbini üks paljudest võludest peitub selles, et meeskonnarollide mudel käsitleb nõrkuseid lubatud nõrkustega, mis on kui teatud mõttes hind, mida me maksame selle eest, et meil on tugevused kasutada."

Innovaator on väga tugev ideede genereerija, kes on kogu oma olemuselt hästi eriline - mida keerulisem on lahendatav probleem, seda motiveeritum ta on. Tema pakutud ideed on tihti nii erilised ja huvitavad, et neist ei pruugi esmapilgul arugi saada. "Kahjuks on väga paljudes meeskondades liiga palju konservatiivsust ja status quo'd, et Innovaatori ideid ignoreeritakse või lausa surutakse maha teatades: „Ei, nii ei tehta! Nii pole kunagi tehtud! See pole võimalik!"

"Siis tuleb välja Innovaatori eripära - ta on hästi tundlik igasugusele tagasisidele. Kui teda või tema ideid liiga vara ja tugevalt kritiseeritakse, siis ta tõmbub endasse ja meeskonna jaoks on sellega kadunud tema Innovaatorlik pool," räägib Soomre.

Loomulikult ei tasu Soomre sõnul koheselt esimest Innovaatori ideed ellu viima hakata! Innovaatori ideid tuleb edasi arendada, temaga tuleb positiivse aruteluga kaasa minna ja nii leitakse lahendused, mis paneb enamikul silmad särama. "Kui me räägime raamist välja mõtlemisest, siis Innovaator teeb selle jutu peale suured silmad ja küsib, kus need raamid siin olid, tema neid ei näe. See on tema suur pluss ja tugevus - mida keerukam on olukord või probleem, seda motiveeritum on ta uusi lähenemise ja ideid välja pakkuma. Ja need head ideed," toob Soomre välja Innovaatori plussid.

Kujundaja hoiab oma inimesi väga

Kujundaja on aga üks huvitavamaid tüüpe, kelle sa tunned kohe ära - ta on otsekohene, energiline ja teavitab entusiastlikult teistele, mis on õige ja kuidas asjad tegelikult käivad. "Kujundaja tuleb ingliskeelsest mõistest shaper, shaping ehk siis kujundaja maalib maailma selliseks, nagu tema õigeks peab," selgitab Soomre.

Ta ei ole enamasti just parim kuulaja, ta on entusiastlik algataja ja käivitaja, kes ületab meeskonna ees olevaid takistusi, ütleb inimestele, mida nad tegema peavad ja tõstab kogu meeskonna entusiasmi. "Samas võib ta olla nii otsekohene, et ta kohati lausa hirmutab inimesed ära ja teised ei julgegi enam midagi lisada," kirjeldab Soomre.

Mida aga tihti ei märgata, on see, et kui asjad liiguvad nii nagu Kujundaja näeb ja tahab, siis muutub Kujundaja hetkega abivalmik, kes hoiab oma meeskonda ja inimesi igasuguse välise rünnaku ja jama eest. Nad on ise väga lojaalsed ja lojaalsust ootavad ka teistelt meeskonnaliikmetelt. Ta ületab meeskonna ees olevad takistused kerge käega, aga kui midagi on viltu, siis võite arvestada, et ta tuleb ütleb ja üsna karmilt.

"See tugevalt otsekohene pool on see, mida me näeme, aga just see tohutu järjekindlus, tulemuse saavutuslikkus on tema tugevaim pool. Kui Kujundaja midagi lubab, siis ta selle ka saavutab" räägib Soomre. "Lisaks on Kujundaja ka väga hea sõnumitooja, kuigi see ei pruugi paljudele meeldida. Teda väga palju ei huvita inimeste ametinimetus või tiitel, ta räägib asjadest nii nagu on. Kui lood on halvasti, siis on halvasti ja nii ta ka otse ütleb. Kui on hästi, siis on hästi ja seda ta samuti ütleb."

"Nii kui sa hakkad Kujundaja tiibu kärpima, oled sa temast ilma. Konflikt tekib pigem sellest, et hakatakse Kujundajale peale suruma asju, millest Kujundaja ei saa aru või ta näeb ära, et see on lausa lollus. Seda aga Kujundaja ei kannata ja ta ütleb selle välja," räägib Soomre.

Koordineerija roll nõuab elukogemust

Näiteks Koordineerija roll paistab noorte hulgas vähem välja - see on üks nendest rollidest, mida iseloomustab enesekindlus ja elukogemus. "Selleks, et olla hea Koordineerija, on sul vaja kogemusi meeskonna juhina. Kui sul on selleks soodumus (vaata oma meeskonnarollide profiili!), siis areneb sinu meeskonnajuhtimise võimekus märkimisväärse kiirusega. Koordineerija on just nimelt see inimene, kes näeb meeskonda tervikuna oma tugevuste ja nõrkustega. Ta näeb eesmärke ja selgitab neid kogu meeskonnale, ta on kindlameelne, hea inimeste motiveerida ja delegeerib suurepäraselt nii, et igal inimesel on alati õige töö käsil, ta oskab inimesi rakendada eesmärgi saavutamiseks," kirjeldab ta.

Belbin ei räägi väärtushinnangutest ega suhtumisest, rääkimata professionaalsetest oskustest, mida me õppinud oleme.

Belbin räägib inimeste käitumiseelistustest, soodumustest teatud kindlal moel käituda ja seda kirjeldatakse läbi üheksa meeskonnarolli. Rääkides ideaalsest meeskonnast, pole Soomre sõnul tingimata vaja laua taha üheksat inimest - piisab ka neljast inimesest, mis on Belbini vaates ideaalne meeskonna suurus, millega kaetakse kõik meeskonnarollid - tuletage meelde, igal inimesel on mitu tugevat meeskonnarolli!

Miks Belbini meeskonnarollide profiil nii täpne on? Sest täispika meeskonnarollide profiili koostamisel arvestatakse inimese enesehinnangule lisaks ka kõrvaltvaatajate (meeskonnakaaslaste, juhtide, alluvate) tagasisidet, et vältida enesetaju vingerpusse.