Muusika loomisel ei ole tingimata vajalik nooditundmine või oskus mängida väga hästi mõnda pilli. Kui üldised arvutikasutamise oskused on head, siis pole muusikatarkvarade põhifunktsioonide mõistmine kuigi keeruline.

Tallinna Keskraamatukogu laiendas oma võimalusi ning nüüd saab nende muusikaosakonna arvutites kasutada tasuta muusikatarkvara Cubase LE AI Elements 10.5, mis sobib nii algajatele kui ka edasijõudnutele. Tallinna Keskraamatukogu kommunikatsioonispetsialisti Mari Sieberki sõnul on algajatel muusikaosakonnas olemas esialgne juhend ning abi saab küsida ka raamatukoguhoidjatelt.

Peale selle on võimalik seal kasutada digiklaverit- ja trumme ning koju laenutada erinevaid muusikainstrumente ja -tarvikuid, sealhulgas ka noote, plaate jms. Samuti on olemas noodistusprogramm FINALE, mille abil saab erinevatele koosseisudele loodud teosed või käsikirjalised noodid digitaalseks muuta.

Muusikaprogrammidega arvutite, individuaalse juhendamise või digiklaveri ja -trummide kasutamisel tuleb nendega ühendust võtta.